Ogłoszenia Urzędu Gminy Narew

narew herb

przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego zaprasza na Dyżur Specjalisty ds. Funduszy Europejskich

narew herb

Badanie Uczestnictwo mieszkańców Polski (rezydentów) w podróżach dostarcza wielu informacji dotyczących wyjazdów krajowych oraz zagranicznych.

narew herb

Minister Cyfryzacji z dniem 1 stycznia 2023 roku uruchomił portal INTERNET.GOV.PL

narew herb ytTransmisja sesji Rady Gminy Narew VIII kadencji.

narew herb

niestanowiących własności Skarbu Państwa należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych położonych na ternie Gminy Narew

narew herb

o możliwości udziału społeczeństwa w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko do projektu Ponadlokalnej Strategii Rozwoju Gminy Powiatu Hajnowskiego i Powiatu Hajnowskiego na lata 2022 - 2030.

narew herb

obwieszczenie z 5 września 2023 roku

narew herb

Komunikat Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Narwi

narew herb

Tegoroczne wybory do Rad Powiatowych Podlaskiej Izby Rolniczej odbędą się 24 września 2023r.  Lokale wyborcze będą czynne w godzinach od 8.00 do 18.00

narew herb

z dnia 14 sierpnia 2023 r. okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

narew herb

Uchwałą nr 232/2022 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, ponownie został uruchomiony program, umożliwiający pozyskanie przez gminy dofinansowania realizacji zadań inwestycyjnych, polegających na ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

narew herb

że wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolniczej będą przyjmowane od 01.08.2023 do 31.08.2023.

narew herb

Dyrektor Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Białymstoku Jacek Jarmołowicz  informuje, że z dniem 1 sierpnia 2023 r. na platformie GOV.PL uruchomiona zostanie nowa strona internetowa KRUS, dostępna pod adresem: www.gov.pl/krus.

narew herb

Twoja organizacja pozarządowa potrzebuje porady prawnej? Potrzebujesz konsultacji wniosku? Zastanawiasz się, jak rozliczyć projekt? Zgłoś się po bezpłatną poradę do Podlaskiego Centrum NGO! Przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz osoby, które chcą je założyć, mogą otrzymać poradę w sprawach projektowych, prawnych i finansowych.

narew herb

Wojsko Polskie wzmacnia obecność na wschodzie Polski, w związku z czym w sobotę 8 lipca można spodziewać się zwiększonego ruchu kolumn wojskowych na drogach północnej, środkowej i wschodniej Polski.