Formularze wniosków i podań dostępne w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Narwi.

 

ikona pdf Wniosek o przyznani pomocy społecznej
ikona pdf Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego (szkolnego / losowego)
ikona pdf Oświadczenie do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego
ikona pdf Zaświadczenie o dochodach
ikona pdf Wniosek o przyznanie pomocy w formie opłacenia dożywiania w szkole
ikona pdf Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny
   
ikona pdf Oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w szkole lub szkole wyższej
ikona pdf Oświadczenie o pozostawieniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub dotychczasowym domu dziecka
ikona pdf Oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej
 ikona pdf  Żądanie - czyste powietrze