Terminarz wypłat zasiłków z pomocy społecznej 

ZASIŁKI STAŁE 5 i OSTATNIEGO DNIA KAŻDEGO MIESIĄCA
ZASIŁKI OKRESOWE 15 i OSTATNIEGO DNIA KAŻDEGO MIESIĄCA
ZASIŁKI CELOWE 10 i OSTATNIEGO DNIA KAŻDEGO MIESIĄCA

Świadczenia przyznane na podstawie podań złożonych do dnia 10 będą wypłacane w miesiącu złożenia podania (w ostatnim dniu danego miesiąca), natomiast złożone po tym terminie będą wypłacone w następnym miesiącu (zgodnie z powyższym terminarzem wypłat).

Ważne!
Jeżeli termin wypłaty świadczenia przypada na dzień ustawowo wolny od pracy świadczenie zostanie wypłacone w pierwszy dzień roboczy następujący po dniu wolnym.