Skład osobowy Rady Gminy Narew IX kadencji na lata 2024-2029:

Przewodniczący
Rady Gminy Narew
Sawicka-Andrzejuk Sylwia
Wiceprzewodniczący
Rady Gminy Narew
Monach Paulina
Członkowie
Rady Gminy Narew
Bańkowski Anatol
Dulko Irena
Filipiuk Agnieszka Marzanna
Jakoniuk Anna
Kalinowska Natalia
Kryszeń Anna
Piekarska Anna
Szelengowicz Michał Mateusz
Szymaniuk Marcin
Szyszkiewicz Paweł
Timofiejuk Walentyna
Wawrzeniuk Mirosław

 


 
Rada Gminy Narew VIII kadencji w latach 2018-2024:
Aneta Leonowicz - przewodnicząca, Sylwia Sawicka-Andrzejuk - wiceprzewodnicząca, Lucyna Chodakowska, Agnieszka Marzanna Filipiuk, Jan Gryniewicki, Zenaida Iwaniuk, Anna Jakoniuk, Anna Kryszeń, Paulina Monach, Anna Podgórska, Eugeniusz Selwestruk, Maria Skokin, Michał Mateusz Szelengowicz, Marcin Szymaniuk, Tomasz Wojciechowski.
 
Rada Gminy Narew VII kadencji w latach 2014-2018:
Walentyna Timofiejuk - przewodnicząca w latach 2014-2017, Aneta Leonowicz - przewodnicząca w latach 2017-2018, Natalia Siemienowicz - wiceprzewodnicząca, Witold Andrzej Bubnicki, Wiera Dudzicz, Zenaida Iwaniuk, Anna Jakoniuk, Michał Kozyrski, Tamara Leszczyńska, Piotr Paweł Lewczuk, Roman Ostapczuk, Adam Ostaszewski, Walenty Sadowski, Joanna Krystyna Szafrańska, Halina Turbaczewska.
 
Rada Gminy Narew VI kadencji w latach 2010-2014:
Ewa Urbanowicz - przewodnicząca, Mirosław Predko - wiceprzewodniczący, Piotr Benedyczuk, Sławomir Chodakowski, Mirosław Aleksander Gromotowicz, Mirosław Kozłow, Dawid Kuczewski, Jan Ochrymiuk, Adam Ostaszewski, Piotr Ostaszewski, Roman Paszko, Bożena Zofia Pogorzelska, Jerzy Sakowski, Joanna Krystyna Szafrańska, Anna Lidia Wawrzeniuk.
 
Rada Gminy Narew V kadencji w latach 2006-2010:
Eugeniusz Dudzicz - przewodniczący, Piotr Ostaszewski - wiceprzewodniczący, Krystyna Pawluczuk,  Mirosław Szelengowicz, Włodzimierz Dudzicz, Eugeniusz Gryniewicki, Jarosław Kiryłowicz, Jarosław Kołnier,  Joanna Krystyna Szafrańska,  Jan Kononiuk,  Jerzy Sakowski, Andrzej Ostaszewski, Jan Selwestruk, Walentyna Timofiejuk, Leszek Gołowaczyk.