Zachęcamy do przekazywania informacji, materiałów i ogłoszeń o ciekawych wydarzeniach odbywających się na terenie Gminy Narew. Dzięki temu nasza strona internetowa będzie jeszcze bogatsza, a o opisywanych wydarzeniach będą mogły przeczytać osoby na całym świecie.

Na stronie internetowej naszej gminy publikowane są informacje związane bezpośrednio lub pośrednio z Gminą Narew oraz kierowane do mieszkańców Gminy Narew.

Na stronie nie są publikowane reklamy oraz inne materiały o charakterze komercyjnym.

Materiały przekazane do publikacji po korekcie redakcyjnej są zamieszczane na stronie internetowej naszej gminy z podaniem źródła lub autora. W przekazanym do publikacji materiale tekst powinien być autorski. W przypadku korzystania z innego tekstu (np. z Internetu) należy bezwzględnie podać jego źródło lub autora. Osoba przekazująca do publikacji materiał zdjęciowy powinna posiadać prawa autorskie do tych zdjęć. Redakcja zastrzega sobie prawo wyboru zdjęć, które zostaną opublikowane artykule.

Publikacja informacji na stronie internetowej Gminy Narew jest bezpłatna. Za przekazywane do publikacji materiały nie są przewidziane żadne honoraria.

W uzasadnionych przypadkach redakcja ma prawo odmówić publikacji przekazanego materiału.

Materiały do publikacji należy przekazywać wyłącznie w formie elektronicznej. Tylko w szczególnych przypadkach przyjmowana będzie forma papierowa lub ustna. Redakcja akceptuje różne formy elektroniczne przekazywanych materiałów, jednak aby ułatwić pracę i przyspieszyć publikację materiału preferowana jest następująca forma elektroniczna:

  • Tekst do artykułu powinien być niesformatowany w dowolnym pliku tekstowym: TXT, DOC, DOCX, RTF, ODT, itp. - formatowanie tekstu następuje w trakcie dodawania artykułu do publikacji.
  • Materiały graficzne (zdjęcia, obrazki, banery) powinny być przekazane w plikach graficznych JPG, PNG, GIF itp. (a nie wstawione do plików tekstowych). Zalecana szerokość zdjęć lub obrazków to 800-900px.
  • Dopuszcza się przesyłanie materiałów graficznych (np. plakatów) w formacie PDF, które są później konwertowane do plików JPG lub PNG.
  • Redakcja prosi o nie przesyłanie pocztą elektroniczną materiałów graficznych i zdjęć w bardzo dużych rozdzielczościach (duże rozmiary plików), co powoduje problemy z pocztą elektroniczną.
  • W przypadku skomplikowanych i złożonych logotypów przesłanych w pliku tekstowym, a nie graficznym, redakcja może odmówić ich publikacji lub poprosić o pliki graficzne (dotyczy to szczególnie informacji o projektach).
  • Oprócz plików tekstowych i graficznych można przekazywać też inne rodzaje plików jako załączniki do danego artykułu (np. XSL, XSLX, PPT, PPTX, PDF, itp). Zostaną one umieszczone na stronie poprzez utworzenie odnośników do takich plików.

Obecnie z naszym serwisem aktywnie współpracują jednostki organizacyjne gminy, które na bieżąco przekazują informacje i zapowiedzi o wydarzeniach odbywających się na terenie Gminy Narew.

Aby uzyskać więcej informacji na temat publikacji artykułów na naszej stronie internetowej prosimy o kontakt z Redakcją serwisu.