Ogłoszenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

narew herb

w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 Podprogram 2023

narew herb

Jesteś ofiarą przestępstwa? Świadkiem? Doznajesz przemocy np. w rodzinie? Czujesz się osamotniony? Szukasz pomocy? Zadzwoń na numer +48 222 309 900

narew herb

Ośrodek Pomocy Społecznej w Narwi w partnerstwie z Caritasem Parafialnym informuje, że w związku z realizacją Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus – Podprogram 2023, kwalifikuje osoby i rodziny do udzielenia wsparcia poprzez udostępnienie pomocy żywnościowej w formie paczek.

narew herb

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Hajnówce zaprasza osoby zainteresowane udziałem w programie pn. "Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością" - edycja 2024 do zgłoszenia swojego udziału w ww. działaniu.

narew herb

bezpłatne poradnictwo psychologiczne, rodzinne i socjalne skierowane do  mieszkańców powiatu hajnowskiego.

narew herb

Od kilku lat mieszkańcy naszej gminy otrzymują wsparcie z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Dystrybucję żywności prowadzi Caritas Diecezji Drohiczyńskiej w Sokołowie Podlaskim.

narew herb

Żywność będzie wydawana dla osób zakwalifikowanych w godzinach od 8.00 do 12.30 dla poszczególnych miejscowości wg harmonogramu...

narew herb

Od dnia 15 maja 2023 r. kryterium dochodowe uprawniające do skorzystania z pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 - Podprogram 2021 Plus wynosi 235% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej.

narew herb

Fundacja Digital University, realizuje program ,,Uniwersytet Sukcesu”. Program jest bezpłatny. Kierowany do młodych kobiet, w trudnej sytuacji, wchodzących na rynek pracy. Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 31.05.2023 r.

narew herb

W Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Wniebowzięcia NMP i św. Stanisława w Narwi z inicjatywy Księdza Proboszcza Krzysztofa Dobrogowskiego w odpowiedzi na apel papieża Franciszka przeprowadzono adwentową akcję charytatywną ”Torba od serca”.  

narew herb

We wrześniu 2022 roku odbyło się wydawanie żywności dla mieszkańców gminy Narew w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2021.

narew herb

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Narwi w partnerstwie z Caritasem Parafialnym w Narwi realizuje ,,Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020. Podprogram 2021 Plus”. Celem programu jest dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących.

narew herb

POPŻ 2014-2020 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym - Podprogram 2021.

narew herb

Informacja zwiera podstawowe informacje dotyczące zagrożenia handlem ludźmi oraz dane kontaktowe do Krajowego Centrum Interwencji Kryzysowej.

narew herb

Od 21 marca 2022 roku z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa mogą korzystać uchodźcy z Ukrainy.

narew herb

Obywatelowi Ukrainy, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa i który został wpisany do rejestru PESEL...

narew herb

w tym objętych kwarantanną lub chroniących się przed działaniami wojennymi na Ukrainie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej – POWIAT HAJNOWSKI