Kreatywna wieś 2024 page 0001

Gmina Narew otrzymała dofinansowanie z budżetu Województwa Podlaskiego w ramach „Programu odnowy wsi województwa podlaskiego – Kreatywna wieś” na zadanie pn. „Remont świetlicy wiejskiej oraz zagospodarowanie wspólnej przestrzeni wokół świetlicy na terenie Gminy Narew”.

Wsparcie finansowe będzie przeznaczone na:

  • wymianę 12 lamp solarnych i 50 przęseł ogrodzeniowych wraz z montażem wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Łosinka,
  • modernizację świetlicy wiejskiej w Socach, remont, zakup i wymianę 3 okien oraz 1 drzwi wejściowych.

Całkowita wartość zadania to 60 000,00 zł

Wkład własny Gminy – 30 000,00 zł

Kwota uzyskana z Budżetu Województwa – 30 000,00 zł