150856a

DĄB DUNIN
Przybudki gm. Narew
Strażnik Puszczy Białowieskiej
Europejskie Drzewo Roku 2022

 


Szanowni mieszkańcy,

wypełniając obowiązek wynikający z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. art. 3 ust. 3 pkt 1-2 (t. j. Dz. U. z 2023 r, poz.1469 ze zm.) gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych („szamb”), ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków oraz ich aktualizacji.

Aktualizacja prowadzonych ewidencji dokonywana będzie na podstawie zgłoszenia właściciela lub użytkownika nieruchomości, na której zlokalizowany jest zbiornik bezodpływowy lub przydomowa oczyszczalnia ścieków.

W związku z powyższym, Wójt Gminy Narew zwraca się z uprzejmą prośbą do mieszkańców będących właścicielami lub użytkownikami nieruchomości, które nie są podłączone do istniejącej sieci kanalizacyjnej o wypełnienie zgłoszenia dotyczącego posiadanego zbiornika bezodpływowego „szamba” lub przydomowej oczyszczalni ścieków.

ZGŁOSZENIA NALEŻY DOKONAĆ DO DNIA 31 marca 2024r

Zgłoszenia należy dokonać w następujący sposób:

  • bezpośrednio w Urzędzie Gminy w Narwi, ul. Mickiewicza 101, 17-210 Narew.  Referat Gospodarki Komunalnej, pok.14
  • drogą elektroniczną za pośrednictwem Skrytki ePUAP  opatrzony podpisem kwalifikowanym;
  • drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Narew, ul. Mickiewicza 101, 17-210 Narew

Druki można pobrać:

Formularz zgłoszenia

Dziękujemy za współpracę!

 


NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA 


O naszej gminie...

gminanarew

Gmina Narew położona jest w południowo-wschodniej części województwa podlaskiego w powiecie hajnowskim. Gmina graniczy od północy z gminą Michałowo, od wschodu z gminą Narewka, od zachodu z gminami Zabłudów i Bielsk Podlaski, zaś od południa z gminami Czyże i Hajnówka. Gmina Narew leży na szlaku drogowym Białystok - Białowieża, w obrębie Puszczy Białowieskiej.

Gmina Narew ma powierzchnię 242 km2, a na jej terenie utworzono 37 sołectw obejmujących 48 miejscowości znajdujących się w granicach Gminy. Gminę zamieszkuje obecnie około 3800 mieszkańców, zarejestrowanych jest też około 100 podmiotów gospodarczych. Głównym ośrodkiem oraz siedzibą władz gminy jest Narew. Jest to malownicza miejscowość położona nad rzeką Narew. Historia Narwi sięga już czasów średniowiecza i pełna jest odniesień do tradycji mieszczańskich. Obecnie Narew zamieszkuje około 1500 mieszkańców.


AKTUALNOŚCI I WYDARZENIA:

narew herb

wnioski o pomoc od 22 lutego do 29 lutego

narew herb

na sprzedaż działki w obrębie Supruny-Koleśno

narew herb

na sprzedaż działki w obrębie Odrynki

narew herb

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku zaprasza właścicieli indywidualnych gospodarstw rolnych do udziału w XXI Ogólnokrajowym Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne.

narew herb

ulotka informacyjna dotyczącą wypłat rekompensat w 2024 r. w ramach Funduszu Ochrony Rolnictwa w celu jej rozpowszechnienia na Państwa terenie

narew herb

Informacja dotycząca XIV Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci

narew herb

20 lutego 2024 r. / wtorek

narew herb

Razem budujemy bezpieczny region

narew herb

Badania ankietowe w gospodarstwach domowych na terenie województwa podlaskiego realizowane są przez ankieterów statystycznych – pracowników Urzędu Statystycznego w Białymstoku, poprzez kontakt bezpośredni lub telefonicznie.

narew herb

W imieniu Starostwa Powiatowego w Hajnówce chcielibyśmy serdecznie zaprosić mieszkańców powiatu hajnowskiego na II Mistrzostwa Powiatu w Szachach o Puchar Starosty Hajnowskiego. Turniej odbędzie się 02.03.2024 w Hajnowskim Domu Kultury o godzinie 9.30. 

narew herb

Podlaska Izba Rolnicza wzorem lat ubiegłych zaprasza do udziału w konkursie „Rolniczki motorem innowacji w gospodarstwach rolnych w Polsce”.

narew herb

 zapraszamy do uczestnictwa

narew herb

zapraszamy dzieci

narew herb

Narwiański Ośrodek Kultury zaprasza dzieci w wieku szkolnym do wspólnej zabawy podczas ferii!

narew herb

Diabeł pod rękę z Aniołem, za nimi Żyd, Koza, Dziad, Śmierć, Bocian, Babuszka, Wilk i Niedźwiedź. Taki niecodzienny energetyczny korowód i nietypowi kolędnicy 11 stycznia 2024 r. odwiedzili Narew. Sala konferencyjna Urzędu Gminy stała się sceną dla młodych artystów jak z bajki, którzy grali i śpiewali kolędy w wielu językach. Były kolędy polskie, ukraińskie, białoruskie, francuskie, niemieckie i hiszpańskie. Swoim występem  ‘Wędrownicy – Kolędnicy’ przypomnieli piękną tradycję kolędowania, dzieląc się poprzez dźwięk, taniec i śpiew radością świętowania.

narew herb

Tradycją stało się już coroczne Spotkanie Wigilijne organizowane dla mieszkańców naszej gminy. To wyjątkowe wydarzenie jest wspólnym dziełem wielu instytucji, m.in. Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Narwi, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Narwiańskiego Ośrodka Kultury , Urzędu Gminy, jak też Parafii Rzymskokatolickiej i Prawosławnej w Narwi. Przepiękny koncert kolęd i pastorałek miał miejsce w czwartkowy wieczór 21 grudnia 2023 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.