Ogłoszenia

narew herb

To już będzie 14 edycja białoruskich festynów z cyklu "I TAM ŻYWUĆ LUDZI" organizowanych przez Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej w Hajnówce w partnerstwie z okolicznymi gminami i domami kultury.

narew herb

M A T U R Z Y S T O !!! Jeżeli jesteś zdolny, ambitny, chcesz podjąć naukę na dziennych studiach magisterskich i pochodzisz z rodziny byłego pracownika PPGR powinieneś to przeczytać!

narew herb

poprzez zamianę dotychczasowego systemu DVB-T na bardziej efektywny DVB-T2/ HEVC, ma miejsce w całej Europie. W Polsce zmiana ma nastąpić w 2022 r., w czterech etapach na poszczególnych obszarach...

narew herb

Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji organizuje ogólnopolski konkurs „Policjant, który mi pomógł”. Głównym celem konkursu jest w szczególności promocja postaw i umiejętności policjantów osobiście zaangażowanych w pomoc osobom krzywdzonym.

narew herb

Stowarzyszenie Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach i Narewski Ośrodek Kultury zapraszają

narew herb

Wizja, cele strategiczne i operacyjne, projekty kluczowe i uzupełniające

narew herb

w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu Narew

narew herb

Wchodzi w życie ustawa o obronie Ojczyzny, która wynosi Wojsko Polskie na nowy poziom rozwoju. Ustawa powołuje do życia nowe instytucje rekrutacyjne, na nowo definiuje rodzaje służby, wprowadza nowe, przejrzyste rozwiązania dla przyszłych i obecnych żołnierzy, porządkuje również w jednym miejscu zapisy dotychczas publikowane w 14 różnych ustawach z lat 60, 70 i młodszych.

narew herb

Zaprasza na spotkanie autorskie i promocję książki Haliny Maksymiuk "Słova na vietrovi"

narew herb

w Urzędzie Gminy Narew jest dniem wolnym od pracy

narew herb

Konkurs ma na celu rozbudzenie wśród uczniów zainteresowania przyrodą własnego regionu, kształtowanie zachowań proekologicznychprzyrodą własnego regionu, kształtowanie zachowań proekologicznych
jak również podkreślenie wagi Międzynarodowego Dnia Ziemi orazjak również podkreślenie wagi Międzynarodowego Dnia Ziemi oraz prezentację twórczości uczniów na forum gminy.prezentację twórczości uczniów

narew herb

Nie musisz wyjeżdżać z regionu, by zdobyć dobry zawód, wykształcenie i pracę! Hajnowskie szkoły średnie gwarantują solidne przygotowanie do egzaminów, pewne kierunki kształcenia, innowacyjne metody nauczania, możliwość udziału w ciekawych projektach (także tych związanych z zagranicznymi wyjazdami), atrakcyjne stypendia, wsparcie socjalne i… długo by wymieniać! Poznaj walory hajnowskich szkół średnich z lekturą naszego Informatora!