Punkt świadczy pomoc osobom uzależnionym i współuzależnionym, osobom dotkniętym przemocą w rodzinie oraz wsparcie dla rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

 

W punkcie przyjmuje specjalista psychoterapii Ewa Jarmoc.

Punkt mieści się w Narwiańskim Ośrodku Kultury w pok. nr 9.

Punkt jest czynny we środy w godz. 16.00-17.30.