Atrakcje turystyczne

Dąb w Przybudkach Obszar Gminy Narew zlokalizowany jest pomiędzy dwoma parkami narodowymi tj. Białowieskim oraz Narwiańskim Parkiem Narodowym oraz Parkiem Krajobrazowym Puszczy Knyszyńskiej. Rolę korytarza łączącego oba parki spełnia malownicza Dolina Rzeki Narew.

Cerkiew w Tyniewiczach Dużych Podczas wycieczek po gminie na uwagę zasługują stare XIX-wieczne obiekty sakralne (kościół, cerkwie, kapliczki) oraz przydrożne krzyże i stare cmentarze.

Kraina Otwartych Okiennic Krainę Otwartych Okiennic tworzą trzy unikatowe pod względem architektonicznym wsie: Trześcianka, Soce i Puchły, które są położone w dolinie rzeki Narew. Cechą charakterystyczną domostw Krainy Otwartych Okiennic jest bogata dekoracja snycerska w formie nadokienników i podokienników, okiennic, wiatrownic, narożników, a także dekoracyjnego zdobienia elewacji i szczytów.

Muzeum Wsi w Narwi Ciekawym miejscem, które naprawdę warto zobaczyć w Narwi jest Muzeum Wsi znajdujące się przy ulicy Dąbrowskiego. Właściciel muzeum Pan Marian Święcki gromadzi w nim różne stare narzędzia i przedmioty wpisane niegdyś w życie wsi. W zbiorach Pana Święckiego znajdują się zarówno stare narzędzia wykorzystywane w przeszłości w gospodarstwach rolnych, jak również stare przedmioty codziennego użytku.

Regionalna Izba Białoruska w Skaryszewie Ciekawym i wartym odwiedzenia miejscem Gminy Narew jest Muzeum Pana Michała Filianowicza znajdujące się w Skaryszewie. Właściciel gospodarstwa gromadzi różne przedmioty związane z regionem pogranicza międzykulturowego, a szczególnie z kulturą białoruską, tworząc w ten sposób unikalną Regionalną Izbę Białoruską.

Cerkiew w Trześciance Gminę Narew przecina Szlak Świątyń Prawosławnych - oznaczony kolorem żółtym na mapie gminy Narew. Kierując się z południa na północ szlak przebiega przez następujące miejscowości gminy: Łosinka, Kutowa, Chrabostówka, Makówka, Narew, Waniewo, Iwanki, Saki, Trześcianka i Białki.

Bocian Przez Gminę Narew przebiega Podlaski Szlak Bociani - oznaczony kolorem czerwonym na mapie gminy Narew. Kierując się ze wschodu na zachód szlak przebiega przez następujące miejscowości gminy: Odrynki, Gorędy, Trześcianka i Puchły.

Podlaski Szlak Kulturowy „Drzewo i Sacrum” Podlaski Szlak Kulturowy „Drzewo i Sacrum” został stworzony z myślą o ukazaniu piękna drewnianej architektury oraz najciekawszych i najbardziej wartościowych turystycznie miejsc znajdujących się w powiatach bielskim i hajnowskim. Szlak ukazuje również mieszkańców nadnarwiańskich wsi, z których wielu to barwne postacie tego regionu.

Inne szlaki turystyczne Oprócz Podlaskiego Szlaku Bocianiego, Szlaku Świątyń Prawosławnych oraz Podlaskiego Szlaku Kulturowego „Drzewo i Sacrum” przez Gminę Narew przebiega kilka innych ciekawych szlaków turystycznych: Szlak Krainy Otwartych Okiennic (zielony), Szlak "Do Puszczy Ladzkiej" (niebieski), Szlak "Do wsi w dolinie Narwi" (niebieski), Białowieski Szlak Transgraniczny (żółty).