Oprócz Podlaskiego Szlaku Bocianiego, Szlaku Świątyń Prawosławnych oraz Podlaskiego Szlaku Kulturowego „Drzewo i Sacrum” przez Gminę Narew przebiega kilka innych ciekawych szlaków turystycznych.

1. Szlak Krainy Otwartych Okiennic (zielony)

Narew - Ancuty - Trześcianka - Soce - Puchły

 

2. Szlak "Do Puszczy Ladzkiej" (niebieski)

Narew - Makówka - Hajdukowszczyzna - Rybaki -
Eliaszuki - Michnówka - Lewkowo Stare - Podlewkowie - Suszczy Borek -
Kminkówka - Zabłotczyzna - Narewka - Świnoroje - Budy

 

3. Szlak "Do wsi w dolinie Narwi" (niebieski)

Doratytnka - Kaczały - Janowo - Gorodczyno -
Klejniki - Lady - Kuraszewo

 

4. Białowieski Szlak Transgraniczny (żółty)

Narew - Tyniewicze Duże -
Kamień - Kuraszewo - Nowy Kornin - Nowe Berezowo - Hajnówka -
Budy - Teremiski - Stara Białowieża - Grudki -
granica państwowa miedzy Polską, a Białorusią -
Biały Lasek - Szereszewo - Prużany - Różany

 

Szlaki zostały oznakowane w ramach projektu "Rozwój turystyki transgranicznej w regionie Puszczy Białowieskiej" zrealizowanego przez Starostwo Powiatowe w Hajnówce w ramach Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA / TACIS CBC 2004-2006.

logo UElogo program transgraniczny