Tyniewicze Duże to wieś założona w XVII-XVIII w. na gruntach miasta Narew. W XVIII wieku miejscowość nosiła miano przedmieścia Narwi. Dawniej miejscowość nosiła urzędową nazwę Tyniewicze Wielkie, jednak po konsultacji z mieszkańcami, którzy swoją wieś nazywali Tyniewicze Duże, postanowiono na taką też zmienić nazwę wsi. Nazwa Tyniewicze to nazwa patronimiczna, prawdopodobnie pochodząca od imienia tradycyjno-cerkiewnego Timon. Człon wyróżniający Duże lub Wielkie jest natomiast nazwą topograficzną.

Tyniewicze DużeŚwietlica w Tyniewiczach Dużych

Parafia Prawosławna w Tyniewiczach Dużych

Na cmentarzu parafialnym w Tyniewiczach Dużych stoi cerkiew p.w. Św. Apostoła i Ewangelisty Łukasza, wybudowana w roku 1948, na miejscu dawnej (z połowy XVIII wieku), która spłonęła podczas II wojny światowej w 1944 r. po podpaleniu jej przez zwiad sowiecki. Ze starej świątyni ocalała jedynie dzwonnica. Tyniewicze Duże należały wcześniej do parafii Narew, jednak w 1982 Metropolita Warszawski i całej Polski powołał tu samodzielną parafię.

Cerkiew w Tyniewiczach Dużych

Tyniewicze Duże leżą na południu Gminy Narew, około 2 km od trasy Narew-Bielsk Podlaski. Jest to miejscowość typowo rolnicza, którą na stałe zamieszkuje około 150 osób.Charakteryzuje ją tradycyjna wiejska zabudowa typowa dla regionu Podlasia; wiele domów i budynków gospodarczych jest drewnianych. Wieś jest malowniczo położona, otoczona lasami i polami uprawianymi przez tutejszych gospodarzy. Przez Tyniewicze Duże przebiega Białowieski Szlak Transgraniczny (żółty), który prowadzi z Narwi w kierunku Białowieży i granicy z Białorusią.

GALERIA ZDJĘĆ