Położenie Gminy NarewGmina Narew położona jest w południowo-wschodniej części województwa podlaskiego w powiecie hajnowskim. Gmina graniczy od północy z gminą Michałowo, od wschodu z gminą Narewka, od zachodu z gminami Zabłudów i Bielsk Podlaski, zaś od południa z gminami Czyże i Hajnówka. Gmina Narew leży na szlaku drogowym Białystok - Białowieża, w obrębie Puszczy Białowieskiej.

Gmina Narew ma powierzchnię 242 km2, a na jej terenie utworzono 37 sołectw obejmujących 48 miejscowości znajdujących się w granicach Gminy. Gminę zamieszkuje obecnie około 3800 mieszkańców, zarejestrowanych jest też około 100 podmiotów gospodarczych. Głównym ośrodkiem oraz siedzibą władz gminy jest Narew. Jest to malownicza miejscowość położona nad rzeką Narew. Historia Narwi sięga już czasów średniowiecza i pełna jest odniesień do tradycji mieszczańskich. Obecnie Narew zamieszkuje około 1500 mieszkańców.

Powiat hajnowski położony jest w niezwykle malowniczej części województwa podlaskiego, na terenie najzdrowszego ekologicznie obszaru określanego jako „Zielone Płuca Polski”. W dwóch miastach, tj. Hajnówka i Kleszczele oraz w 242 miejscowościach wiejskich zamieszkuje około 47 tys. osób. Na powierzchni 1624 km2 znajduje się dziewięć gmin: miejska Hajnówka, miejsko – wiejska Kleszczele oraz gminy wiejskie – Białowieża, Czeremcha, Czyże, Dubicze Cerkiewne, Hajnówka, Narew i Narewka. Wszystkie gminy są członkami Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska.

Położenie Gminy NarewSercem Powiatu jest Puszcza Białowieska – jeden z najpiękniejszych, najcenniejszych i najstarszych kompleksów leśnych w Europie. Puszcza Białowieska zajmuje ponad 1/3 powierzchni powiatu hajnowskiego. W granicach Gminy Narew lasy Puszczy Białowieskiej zajmują 2963 ha.
 
Gmina Narew jest ponadto członkiem Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi, którego podstawowym celem działania jest ochrona zlewni rzeki Narew i jej otoczenia. Ponad 30 kilometrowy odcinek Doliny Górnej Narwi przebiega praktycznie przez środek granic administracyjnych Gminy Narew, dzieląc gminę na dwie części (północną i południową). Obejmuje on swoim zasięgiem 11 wsi w gminie, w tym miejscowość Narew, od której pochodzi nazwa rzeki Narew. Dolina Górnej Narwi jest jedną z najlepiej zachowanych dolin rzecznych w Polsce i stanowi jeden z największych obszarów mokradeł środkowoeuropejskich oraz cechuje się szczególnie wysokim stopniem zachowania naturalnych walorów przyrodniczych.Ze względu na unikalne walory obszar ten jest jedną z największych w Polsce ostoi ptactwa błotno – wodnego (ostoja ptasia o randze europejskiej E30). Ze względu na swoje wyjątkowe walory przyrodnicze dolina rzeki Narew często nazywana jest Polską Amazonią.

Od 2006 roku Gmina Narew przystąpiła również do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Puszcza Białowieska", obejmującego wszystkie gminy powiatu hajnowskiego oraz trzy gminy powiatu bielskiego. Dzięki przynależności do LGD stwarzają się dodatkowe możliwości na pozyskanie funduszy, wspierających rozwój obszarów wiejskich, w tym szczególnie poprzez inicjatywę Leader.