Gospodarka

W latach 1998 – 2001 nastąpił wzrost liczby podmiotów gospodarczych zarejestrowanych na terenie Gminy Narew. Zgodnie z danymi GUS w 1998 roku zarejestrowane były w Gminie Narew 183 podmioty gospodarcze, podczas w roku 2001 odnotowano 257 zarejestrowanych podmiotów gospodarczych - wzrost o ponad 40%. Natomiast w latach kolejnych liczba podmiotów gospodarczych zaczęła spadać osiągając w roku 2013 liczbę 175.

Do najważniejszych podmiotów gospodarczych Gminy Narew zaliczamy: firmę PRONAR spółka z o.o. w Narwi, RSP Rolmak, Farmpasz i Agronar w Makówce oraz PPH NARMET z Narwi.

W roku 2006 liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Gminie Narew wynosiła 130 osób. W roku 2009 ilość osób bezrobotnych wzrosła do 190, a w roku 2012 osiągnęła liczbę 201 osób.

Tutaj znajdziesz informacje oraz materiały pomocne dla przedsiębiorców.