Podczas wycieczek po gminie na uwagę zasługują stare XIX-wieczne obiekty sakralne (kościół, cerkwie, kapliczki) oraz przydrożne krzyże i stare cmentarze.

Kościół w NarwiDzwonnica przy kościele w wNarwi 

W Narwi znajduje się barokowy, drewniany, rzymskokatolicki kościół z 1755 roku oraz prawosławna cerkiew p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego z XIX wieku (wnętrze cerkwi zostało odbudowane po pożarze w 1990 roku).

Cerkiew w Puchłach

Ponadto na terenie gminy jest jeszcze kilka starych, XVIII i XIX-wiecznych cerkwi min. w Koźlikach, Trześciance, Łosince, Tyniewiczach Dużych oraz w Puchłach

Skit w Odrynkach

W miejscowości Odrynki nad rzeką Narew usytuowany jest jedyny w Polsce prawosławny Skit p.w. Św. Św. Antoniego i Teodozjusza Kijowsko-Pieczerskich, którego przełożonym jest ks. archim. Gabriel (Giba).