Ogłoszenia

narew herb

akcja  dla osób starszych, schorowanych i niepełnosprawnych.

narew herb

Dotacja na kapitał obrotowy (bieżącą działalność) to forma pomocy dla przedsiębiorstw, mająca na celu wsparcie bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi wywołanymi epidemią COVID-19.

narew herb

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa ogłosiła XIII edycję konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość. Celem konkursu jest promocja polskiego rolnictwa, problematyki związanej z obszarami wiejskimi, dziedzictwa kulturowego oraz wzbogacenie publicznej debaty na temat polskiej wsi.

narew herb

Ruszyło głosowanie na Europejskie Drzewo Roku 2021. Polskę reprezentuje Lipa św. Jana Nepomucena z Dulczy Wielkiej.

narew herb

o zwołaniu zebrania wiejskiego sołectwa Koźliki w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających sołtysa sołectwa Koźliki.

narew herb

W 2020 r. ZAWARTYCH W ZAŁĄCZNIKU INWESTYCYJNYM NR 4 DO ZARZĄDZENIA NR 208/20 WÓJTA GMINY NAREW Z DNIA 04 GRUDNIA 2020 r.

narew herb

o zwołaniu zebrania wiejskiego sołectwa Soce w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających sołtysa sołectwa Soce.

narew herb

Wejdź na spis.gov.pl i spisz się! Spis trwa od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021 r.

narew herb

Pan mgr Andrzej Pleskowicz - Gminny Komisarz Spisowy w Narwi ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego NSP 2021.

narew herb

Zgłoś się do urzędu gminy i weź udział w rekrutacji! Zostań rachmistrzem w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021.

narew herb ytTransmisja sesji Rady Gminy Narew VIII kadencji.

narew herb

PFRR udziela wsparcia de minimis mikro, małym i średnim przedsiębiorcom (MŚP) z terenu województwa podlaskiego  z przeznaczeniem na finansowanie projektów z zakresu poprawy efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach zwiększające efektywność energetyczną  o co najmniej 25%.