Ogłoszenia

narew herb

w sprawie zmiany ustawy o działaczach opozycyji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz niektórych innych ustaw

narew herb

zapraszamy do zapoznania

narew herb

SKŁADANIA DEKLARACJI DO CENTRALNEJ EWIDENCJI EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW (CEEB)

narew herb

Dotyczy: „Przebudowa z rozbudową stacji uzdatniania wody z instalacją fotowoltaiczną w miejscowości Łosinka (działka nr 134/1)”

narew herb

WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ W BIELSKU PODLASKIM ORAZ 14. BATALION LEKKIEJ PIECHOTY W HAJNÓWCE ZAPRASZAJĄ
DO ODBYCIA SZKOLENIA WOJSKOWEGO W RAMACH TERYTORIALNEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

narew herb

Z radością informujemy, żejuż działamyw GminieNarew i z przyjemnością będziemy świadczyć usługi telekomunikacyjne w Waszych domach.

narew herb

na rok szkolny 2021/2022 za wyniki i osiągnięcia w nauce i sporcie w roku szkolnym 2020/2021

narew herb

Dziękujemy Wszystkim, którzy zagłosowali na Dunina, to nasza wspólna wygrana.

narew herb

darmowe materiały edukacyjne

narew herb

14-23 lipca 2021r. w Narwi