Ogłoszenia

narew herb

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku zaprasza właścicieli indywidualnych gospodarstw rolnych do udziału w XXI Ogólnokrajowym Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne.

narew herb

ulotka informacyjna dotyczącą wypłat rekompensat w 2024 r. w ramach Funduszu Ochrony Rolnictwa w celu jej rozpowszechnienia na Państwa terenie

narew herb

Informacja dotycząca XIV Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci

narew herb

Badania ankietowe w gospodarstwach domowych na terenie województwa podlaskiego realizowane są przez ankieterów statystycznych – pracowników Urzędu Statystycznego w Białymstoku, poprzez kontakt bezpośredni lub telefonicznie.

narew herb

W imieniu Starostwa Powiatowego w Hajnówce chcielibyśmy serdecznie zaprosić mieszkańców powiatu hajnowskiego na II Mistrzostwa Powiatu w Szachach o Puchar Starosty Hajnowskiego. Turniej odbędzie się 02.03.2024 w Hajnowskim Domu Kultury o godzinie 9.30. 

narew herb

25.02.2024 w GOK w Boćkach

narew herb

Podlaska Izba Rolnicza wzorem lat ubiegłych zaprasza do udziału w konkursie „Rolniczki motorem innowacji w gospodarstwach rolnych w Polsce”.

narew herb

Narwiański Ośrodek Kultury zaprasza dzieci w wieku szkolnym do wspólnej zabawy podczas ferii!

narew herb

Wójt Gminy Narew zawiadamia, że zgodnie z uchwałą nr LVI/331/23 z dnia 22 listopada 2023r., w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty

narew herb

kompostujących bioodpady w przydomowych kompostownikach o wypełnienie załączonej poniżej ankiety.

narew herb

W okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia 2024r., będzie można ubiegać się o wypłatę dodatku osłonowego, który ma na celu zniwelować koszty energii, gazu i żywności, dla mniej zamożnych gospodarstw domowych.

narew herb

z dnia 12 stycznia 2024 r. o kwalifikacji wojskowej w 2024 r.