Ogłoszenia

narew herb

Zapraszamy serdecznie na bezpłatne pokazy spektaklu "Brydkie kačenia" w wykonaniu Teatru Czrevo.

narew herb

Statystyka publiczna cyklicznie realizuje badania ankietowe w gospodarstwach rolnych. Badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego i Badanie pogłowia drobiu oraz produkcji zwierzęcej przeprowadzane są telefonicznie. Celem badań jest pozyskanie informacji o pogłowiu świń oraz drobiu według gatunków, a także produkcji i rozdysponowaniu żywca wieprzowego oraz drobiowego, jaj kurzych, pierza i puchu, mleka krowiego i owczego, wełny owczej. Dane zebrane w badaniach pozwalają na określenie zmian zachodzących w gospodarstwie rolnym. Obowiązek udziału w tych badaniach mają wylosowane gospodarstwa rolne.

narew herb

Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków prowadzi nabór wniosków o przyznanie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków ze środków z budżetu państwa, będących w dyspozycji Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w 2024 roku.

narew herb

Światowego Dziedzictwa Białowieża Forest (część polska)

narew herb ytTransmisja sesji Rady Gminy Narew VIII kadencji.

narew herb

W szkoleniach będzie mógł brać udział każdy: mają charakter webinarów i ośrodek będzie je prowadził na swoim koncie Facebook oraz kanele YouTube, a w przyszłości również na TikToku.

narew herb

Już wkrótce ruszy X edycja ogólnopolskiego konkursu ekologicznego „Mistrz Recyklingu i Przyjaciele” dla szkół podstawowych. Dla laureatów X edycji konkursu przewidziano nagrodę: spotkanie z ekologią. Brzmi tajemniczo? Warto wziąć udział, by dowiedzieć się więcej!

narew herb

znajdujący się przy ulicy A. Mickiewicza 18 w Narwi będzie nieczynny.

narew herb

dnia 6 listopada 2023 r. rozpoczynają się konsultacje społeczne projektu Planu zarządzania Obiektem Światowego Dziedzictwa Białowieża Forest (część polska).

narew herb

Ruszyła rekrutacja do kolejnej edycji Szkoły Inicjatyw Strażniczych (SIS) – to cykl szkoleń dla mieszkańców wsi i miast, którzy przyglądają się pracy lokalnych władz, zadają im pytania, zabierają głos w sprawach publicznych i działają na rzecz zmiany w przypadku zdiagnozowania problemów tam, gdzie mieszkają.

narew herb

Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności od 30 lat pozwala na monitorowanie zmian zachodzących na polskim rynku pracy, co kwartał dostarczając informacji dotyczących sytuacji osób pracujących, bezrobotnych oraz biernych zawodowo.

narew herb

105. ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ

narew herb ytTransmisja sesji Rady Gminy Narew VIII kadencji.