Uwaga! Nowe kryterium dochodowe w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 Podprogram 2023

Od 12 lutego 2024 r. obowiązują nowe kryteria dochodowe uprawniające do korzystania z pomocy żywnościowej w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027.

Nowe kryteria stanowią 265% kryterium ustawowego uprawniającego do świadczeń w pomocy społecznej i wynoszą odpowiednio:

- dla osoby samotnie gospodarującej - 2 056,40 zł

- dla osoby w rodzinie - 1 590 zł

Zapisy w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 będą trwały do dnia 27.03.2024 roku.

Skierowania do paczek żywnościowych dostępne są w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Narwi ul. Mickiewicza 101,  17-210 Narew w godzinach pracy: tj. poniedziałek – piątek od 7:30 do 15:30.

W przypadku osób już zakwalifikowanych do Podprogramu 2023 przed 12 lutego 2024 r., nie jest wymagane wydanie nowego skierowania.

121212