Ogłoszenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących.

narew herb

„Program aktywizacji zawodowej na obszarze LGD Puszcza Białowieska”

narew herb

Od 1 stycznia 2019 r. nieodpłatna pomoc prawna na terenie powiatu hajnowskiego będzie świadczona w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Hajnówce, ul. Piłsudskiego 7.

narew herbZapraszamy do udziału w programach aktywizacji zawodowej. Kursy są dofinansowane ze środków pochodzących z Funduszy Europejskich. Szerokoa rozpiętość tematyczna sprawi, że każdy będzie mógł znaleźć coś dla siebie.

Karta Dużej Rodziny przysługuje każdemu członkowi rodziny wielodzietnej. Karta Dużej Rodziny przyznawana jest dzieciom do ukończenia 18 lub 25 roku życia, jeśli uczą się jeszcze w szkole lub studiują. Rodzice mogą korzystać z Karty Dużej Rodziny dożywotnio.

Informacja na temat form wspierania rodziny prowadzonych przez GOPS w Narwi.

Kogo należy powiadomić jeżeli jest się ofiarą lub świadkiem przemocy w rodzinie. Wsparcie dla ofiar przemocy. Zespół interdyscyplinarny.

Formularze wniosków i podań dostępne w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Narwi.

ohp logoCK OHP w Hajnówce prowadzi rekrutację młodzieży do udziału w projekcie "Od szkolenia do zatrudnienia" w ramach programu „Gwarancje dla Młodzieży”.

narew herbProgram Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 przewiduje wsparcie osób i rodzin najbardziej potrzebujących poprzez udzielanie im nieodpłatnej pomocy żywnościowej bez jakiejkolwiek dyskryminacji iz poszanowaniem godności osób uprawnionych.

narew herbZapraszamy do zapoznania się z materiałami dotyczącymi Fundacji Świetlik, której główną misją jest ochrona oraz zapewnienie pełnego i równego korzystania ze wszystkich praw człowieka i podstawowych wolności przez wszystkie osoby niepełnosprawne.

ohp logoZapraszamy do zapoznania się z materiałami dotyczącymi kampanii "Naucz się zawodu" prowadzonej przez Ośrodek Szkolenia i Wychowania OHP w Wasilkowie.

narew herbZapraszamy do zapoznania się z materiałami dotyczącymi kampanii "Bezpieczny i aktywny senior" Celem głównym kampanii jest pobudzenie świadomości społecznej na temat kwestii związanych z bezpieczeństwem oraz aktywnością osób starszych.

narew herbOgólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "NIEBIESKA LINIA" oferuje  całodobową  pomoc  osobom  doznającym  przemocy,  świadkom  przemocy  oraz  osobom  poszukującym informacji na temat zjawiska i sposobów przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

narew herbPowstaje Stowarzyszenie dla Amazonek i osób chorych na nowotwory.

narew herbStowarzyszenie dłużnikmaprawo.pl informuje, iż udziela całkowicie bezpłatnej pomocy osobom zadłużonym.

dab logoHajnowskie Stowarzyszenie Abstynentów i Rodzin Klubu „Dąb" mieści się w Hajnówce przy ulicy Ks. Wierobieja 18 (2 piętro).

Osobom niepełnosprawnym, niezależnie od praw  uprawnień i ulg o charakterze powszechnym przysługują także prawa, uprawnienia i ulgi o charakterze szczegółowym (dotyczące różnych aspektów  życia), których celem jest zapewnienie osobom niepełnosprawnym równych szans.

logo powiat hajnowskiZgodnie z uchwaloną ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, z początkiem stycznia 2016r., świadczona będzie nieodpłatna pomoc prawna dla mieszkańców powiatu hajnowskiego.

Tydzień pomocy osobom pokrzywdzonymGłównym celem obchodów „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem.