Ogłoszenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

narew herb

Obywatelowi Ukrainy, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa i który został wpisany do rejestru PESEL...

narew herb

w tym objętych kwarantanną lub chroniących się przed działaniami wojennymi na Ukrainie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej – POWIAT HAJNOWSKI

narew herb

OD DNIA 6 PAŹDZIERNIKA 2021 ROKU WZNAWIA DZIAŁALNOŚĆ

narew herb

Nie radzisz sobie z zadłużeniem? Nie możesz porozumieć się z sąsiadem?

narew herb

Chcesz pomóc seniorowi? Masz czas i możliwość zrobienia zakupów osobie potrzebującej czy wyprowadzić psa na spacer? Zgłoś chęć pomocy!

narew herb

Seniorze! Masz więcej niż 70 lat i potrzebujesz wsparcia?

narew herb

Program Wspieraj Seniora - Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów. W dniu 23 października 2020r. rząd ogłosił Program - Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów , którego celem jest niesienie pomocy osobom starszym. Program ma połączyć działania na szczeblu rządowym i samorządowym, jest koordynowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

narew herb

Z ZAKRESU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

narew herbTrwa rekrutacja do bezpłatnego projektu szkoleniowego online „Młodzi sprawni językowo”.

narew herb

że w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego wywołanego koronawirusem, w trosce o bezpieczeństwo Państwa i pracowników tutejszego Ośrodka ogranicza się bezpośrednie przyjmowanie interesantów do odwołania.

narew herb

Z uwagi na występowanie w Polsce kolejnych przypadków koronawirusa, wzrasta liczba osób obejmowanych kwarantanną, w tym także domową.

narew herb

Informacje o działaniach w okresie epidemii koronawirusa

CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących.

narew herb

„Program aktywizacji zawodowej na obszarze LGD Puszcza Białowieska”

narew herb

Od 1 stycznia 2019 r. nieodpłatna pomoc prawna na terenie powiatu hajnowskiego będzie świadczona w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Hajnówce, ul. Piłsudskiego 7.

narew herbZapraszamy do udziału w programach aktywizacji zawodowej. Kursy są dofinansowane ze środków pochodzących z Funduszy Europejskich. Szerokoa rozpiętość tematyczna sprawi, że każdy będzie mógł znaleźć coś dla siebie.

Karta Dużej Rodziny przysługuje każdemu członkowi rodziny wielodzietnej. Karta Dużej Rodziny przyznawana jest dzieciom do ukończenia 18 lub 25 roku życia, jeśli uczą się jeszcze w szkole lub studiują. Rodzice mogą korzystać z Karty Dużej Rodziny dożywotnio.