Informacja zwiera podstawowe informacje dotyczące zagrożenia handlem ludźmi oraz dane kontaktowe do Krajowego Centrum Interwencji Kryzysowej.

Pliki wideo (w języku polskim i ukraińskim) dotyczące kampanii „Nie ufaj bezgranicznie. Nie stań się ofiarą handlu ludźmi"
zostały opublikowane na kanale YouTube oraz stronie MSWiA:
- wersja polska
https://www.youtube.com/watch?v=YMl9s_u65qI
- wersja ukraińska https://www.youtube.com/watch?v=l2q3rU0YtyI
- polska wersja strony MSWiA (na dole zakładki)
https://www.gov.pl/web/mswia/informacja-dla-uchodzcow-z-ukrainy
- angielska wersja strony MSWiA (na dole zakładki) https://www.gov.pl/web/mswia-en/information-for-refugees-from-ukraine