Od dnia 15 maja 2023 r. kryterium dochodowe uprawniające do skorzystania z pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 - Podprogram 2021 Plus wynosi 235% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej.

Pomoc przysługuje, jeśli dochód nie przekracza:

- 1823,60 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej

- 1410 zł w przypadku osoby w rodzinie

W przypadku osób już zakwalifikowanych do Podprogramu 2021 Plus (przed 15 maja br.), nie ma obowiązku ponownego wydawania skierowań.

Zapisy w ramach „Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Podprogram 2021 Plus" będą trwały od dnia 17.05.2023 do dnia 31.05.2023 roku.

Skierowania do paczek żywnościowych dostępne są w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Narwi ul. Mickiewicza 101,  17-210 Narew w godzinach pracy: tj. poniedziałek – piątek od 7:30 do 15:30.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 85 681 67 42,  85 681 67 52 lub 606 372 322.