Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Hajnówce w ramach swojej działalności prowadzi bezpłatne poradnictwo psychologiczne, rodzinne i socjalne skierowane do  mieszkańców powiatu hajnowskiego.

Poradnictwo specjalistyczne: psychologiczne, rodzinne i socjalne świadczone jest osobom i  rodzinom, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych. 

Poradnictwo psychologiczne realizuje się przez procesy diagnozowania,  konsultacji, profilaktyki.

Poradnictwo rodzinne i socjalne obejmuje problemy funkcjonowania rodziny, w tym problemy opieki nad osobą z niepełnosprawnością, wsparcia rodzin uwikłanych w przemoc domową.

Specjaliści przyjmują po uprzednim osobistym lub telefonicznym zarejestrowaniu się w sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Hajnówce ul. Piłsudskiego 10a,  Hajnówka, pokój nr 2, tel. 856823642.