Poniżej znajdują się odnośniki do protokołów posiedzeń stałych komisji Rady Gminy Narew: Komisji Rewizyjnej, Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Rozwoju Gminy, a także do protokołów kontroli Komisji Rewizyjnej.

Protokoły posiedzeń Komisji Rewizyjnej:

 

Protokoły posiedzeń Komisji Budżetu i Finansów:

 

Prorokoły posiedzeń Komisji Rozwoju Gminy:

 

Prorokoły posiedzeń Komisji Skarg, Wniosków i Petycji:

 

Protokoły kontroli Komisji Rewizyjnej: