Gmina Narew wszczęła postępowanie o udzielenie zamówienia pn. Przebudowa dróg gminnych w Gminie Narew: Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Narew oraz drogi gminnej nr 107151B w miejscowości Cimochy. 

Przedmiot zamówienia obejmuje:

  1. przebudowę drogi gminnej nr 107151B w miejscowości Cimochy – nawierzchnia z kostki brukowej ok. 1 730 m2,
  2. przebudowę przedłużenia ul. Młynowej i ul. Dąbrowskiego w miejscowości Narew – nawierzchnia z kostki brukowej ok. 2 403,00 m2  (zamawiający zapewnia ok. 1 791 m2 kostki),
  3. przebudowę ul. Sosnowej w miejscowości Narew – nawierzchnia z kostki brukowej ok. 490 m2. 

Termin wykonania zamówienia: do 30.09.2024 r.  

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją postępowania opublikowaną na stronie internetowej (platforma e‑Zamówienia): https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-86dd6060-21a5-11ef-a500-1a0072d5d2bd oraz złożenia ofert w terminie do 19.06.2024 r.

E zamówienia