Ogłoszenia Urzędu Gminy Narew

narew herb

Wyprawki do przedszkola i kl.I Szkoły Podstawowej na rok szkolny 2020/2021

narew herbInformujemy, iż w dniu 27 sierpnia  2020 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Narew odbędzie się XXII sesja  Rady Gminy Narew VIII kadencji.

narew herb

" Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi zrobić, a zrozumiem." - słowa Konfucjusza stały się mottem Stowarzyszenia realizującego warsztaty plenerowe „Malować jak…”.

narew herb

Zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty zostanie przekazane każdemu absolwentowi szkoły podstawowej w dniu 31 lipca 2020 r. w godz. od 11.00 do 15.00  w sekretariacie szkoły.

narew herb

W związku z modernizacją Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych od dnia 23 lipca przyjęcie odpadów zostaje wstrzymane.

narew herbInformujemy, iż w dniu 22 lipca  2020 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Narew odbędzie się XXI sesja  Rady Gminy Narew VIII kadencji.

narew herb

na rok szkolny 2020/2021 za wyniki i osiągniecia w nauce i sporcie w roku szkolnym 2019/2020

narew herb ytTransmisja sesji Rady Gminy Narew VIII kadencji.

narew herbInformujemy, iż w dniu 8 lipca  2020 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Narew odbędzie się XX sesja  Rady Gminy Narew VIII kadencji.

narew herb

Każda z 10 gmin z naszego regionu, która uzyska najwyższą procentową frekwencję wyborczą w II turze wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, otrzyma dotację z budżetu województwa w kwocie 50 tys. zł na remont i wyposażenie świetlic zlokalizowanych właśnie w tych gminach.

narew herb

Rada Gminy Narew podjęła wyzwanie w akcji.

narew herb

Ważny komunikat dla wyborców dotyczący kalendarza wyborczego

narew herb

Ważny komunikat dla wyborców dotyczący udziału w ponownym głosowaniu.

narew herb ytTransmisja sesji Rady Gminy Narew VIII kadencji.

narew herb

Uprzejmie informuje się, że jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej Narew, Gmina Narew, powiat hajnowki, województwo podlaskie została ujęta w wykazie planowanych zakupów samochodów ratowniczo-gaśniczych na rok 2020.