Ogłoszenia Urzędu Gminy Narew

narew herbW dniu 29 stycznia 2022r. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów znajdujący się przy ulicy A. Mickiewicza 18 w Narwi będzie nieczynny.

narew herb ytTransmisja sesji Rady Gminy Narew VIII kadencji.

narew herb

Cały czas działa bezpłatna infolinia 800 676 676.

narew herb

na realizację zadań związanych z zarządzaniem kryzysowym w gminie.

narew herb

Informuję, że zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Narew Nr 321/22 z dnia 13 stycznia 2022r. w dniu 21 stycznia 2022r. (piątek) o  godz. 10.00 w świetlicy wiejskiej w Iwankach odbędą się konsultacje z mieszkańcami zamieszkującymi miejscowość Rohozy w sprawie zmiany rodzaju miejscowości.

narew herb

- programy 500+ i Rodzinny Kapitał Opiekuńczy.

narew herb

Wójt Gminy Narew ogłasza konsultacje dotyczące projektu programu współpracy Gminy Narew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zwanymi w dalszej treści programu „Organizacjami” na lata 2022-2024, zwanego dalej „Programem”.

narew herb

Od 1 stycznia wzrosły stawki odbioru odpadów z 15 zł na 25 zł od mieszkańca.

narew herb

z terenu Gminy Narew na I - VIII 2022

narew herb

Informuję, że dzień 7 stycznia 2022r. (piątek) w Urzędzie Gminy Narew jest dniem wolnym od pracy

narew herb ytTransmisja sesji Rady Gminy Narew VIII kadencji.

narew herb

SKŁADANIA DEKLARACJI DO CENTRALNEJ EWIDENCJI EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW (CEEB)

narew herbUrząd Statystyczny w Rzeszowie informuje, że w dziedzinie statystyki turystyki prowadzi dwa ogólnopolskie badania z zakresu wykorzystania turystycznej bazy noclegowej.

narew herbW dniu 24 grudnia 2021r. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów znajdujący się przy ulicy A. Mickiewicza 18 w Narwi będzie nieczynny.

narew herb ytTransmisja sesji Rady Gminy Narew VIII kadencji.