Ogłoszenia Urzędu Gminy Narew

narew herb

ustnego nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 01 marca 2024 r.w siedzibie Urzędu Gminy w Narwi

narew herb ytTransmisja sesji Rady Gminy Narew VIII kadencji.

narew herb

na sprzedaż działki w obrębie wsi Trześcianka

narew herb

wnioski o pomoc od 22 lutego do 29 lutego

narew herb

na sprzedaż działki w obrębie Supruny-Koleśno

narew herb

na sprzedaż działki w obrębie Odrynki

narew herb

Wójt Gminy Narew zawiadamia, że zgodnie z uchwałą nr LVI/331/23 z dnia 22 listopada 2023r., w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty

narew herb

kompostujących bioodpady w przydomowych kompostownikach o wypełnienie załączonej poniżej ankiety.

narew herb

W okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia 2024r., będzie można ubiegać się o wypłatę dodatku osłonowego, który ma na celu zniwelować koszty energii, gazu i żywności, dla mniej zamożnych gospodarstw domowych.

narew herb

z dnia 12 stycznia 2024 r. o kwalifikacji wojskowej w 2024 r.

narew herb

realizowane w styczniu 2024

narew herb

Urząd Gminy w Narwi będzie nieczynny.

narew herb

znajdujący się przy ulicy A. Mickiewicza 18 w Narwi będzie nieczynny.

narew herb ytTransmisja sesji Rady Gminy Narew VIII kadencji.