Ogłoszenia Urzędu Gminy Narew

narew herb

W związku ze świętami Wielkanocy,Wójt Gminy Narew ustaladzień 17 kwietnia 2023 r. (poniedziałek)dniem wolnym od pracyw Urzędzie Gminy w Narwi.

narew herb

W związku z ustawą z dnia 8 lutego 2023r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023r. poz. 295) Gmina Narew uprzejmie informuje swoich odbiorców ciepła, że ceny ciepła które są stosowane od dnia 1 października 2022 roku w rozliczeniach z odbiorcami nie ulegają zmianie.

narew herb

z dnia 31 marca 2023 r. o kwalifikacji wojskowej w 2023 r

narew herb

HARMONOGRAM – BEZPŁATNA POMOC DORADCÓW W WYPEŁNIANIU WNIOSKÓW O DOPŁATY BEZPOŚREDNIE W 2023 r.

narew herb ytTransmisja sesji Rady Gminy Narew VIII kadencji.

narew herb

W związku z przygotowaniem „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Narew w 2023 r.” na podstawie art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2022 r. poz. 572).

narew herb

Wójt Gminy Narew informuje, że  z dniem 28 lutego 2023 r. rozpoczynają się konsultacje dotyczące...

narew herb ytTransmisja sesji Rady Gminy Narew VIII kadencji.

narew herb

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” dla Beneficjentów będących właścicielami lokalu mieszkalnego położonego w budynku wielorodzinnym, zlokalizowanego na terenie Gminy Narew

narew herb

Trwa nabór wniosków do programu usuwania folii rolniczej dla gmin. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”. To dobra wiadomość dla rolników, odbiór planowany jest na drugą połowę 2023 r., od lipca do grudnia 2023 r.

narew herb

Kryteria postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2023/2024 do publicznego przedszkola i do publicznej szkoły podstawowej oraz niezbędne dokumenty i liczba punktów możliwych do uzyskania za poszczególne wymogi.

narew herb

WÓJT GMINY NAREW INFORMUJE o zmianach dotyczących zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej w 2023 roku

narew herb

z terenu Gminy Narew od 01.01.2023 do 31.08.2023

narew herb

znajdujący się przy ulicy A. Mickiewicza 18 w Narwi będzie nieczynny.