Ogłoszenia Urzędu Gminy Narew

narew herb

Główny Urząd Statystyczny od 1 do 28 czerwca 2024 r. przeprowadzi na terenie całej Polski badanie statystyczne z zakresu rolnictwa: Badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego (R-ZW-S). Otrzymane wyniki posłużą do kształtowania polityki rolnej i żywnościowej kraju.

narew herb

przeprowadzonych w dniu 7 maja 2024 r.w siedzibie Urzędu Gminy w Narwi

narew herb ytTransmisja sesji Rady Gminy Narew IX kadencji.

narew herb

W okresie od 22 kwietnia do 28 czerwca 2024 roku realizowane jest Europejskie badanie warunków życia ludności (EU-SILC).

narew herb

ustnego nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 04 kwietnia 2024 r.w siedzibie Urzędu Gminy w Narwi

narew herb

Wójt Gminy Narew informuje, że zgodnie z art. 37f ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy organizuje w dniu 21 kwietnia 2024r. bezpłatny gminny przewóz pasażerski dla wyborców, ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosownia w Gminie Narew. W dniu wyborów w godzinach głosowania odbędą się dwa pełne kursy autobusów dowożących mieszkańców do lokali wyborczych.

narew herb

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w okresie wakacji letnich organizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników ubezpieczonych w Kasie. Wypoczynek dzieci łączony jest z programem rehabilitacji leczniczej w zakresie wad postawy i chorób układu ruchu oraz układu oddechowego. Dzieci kierowane na turnus rehabilitacyjny muszą być samodzielne
i zdolne do samoobsługi. Turnus rehabilitacyjny trwa 21 dni.

narew herb

IX edycja Konkursu Kulinarnego dla Kół Gospodyń Wiejskich.

narew herb

W terminie od 2 kwietnia do 29 maja 2024 roku realizowane jest badanie wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) w gospodarstwach domowych i wśród osób indywidualnych.

narew herb

Wójt Gminy Narew informuje, że zgodnie z art. 37f ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy organizuje w dniu 7 kwietnia 2024r. bezpłatny gminny przewóz pasażerski dla wyborców, ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosownia w Gminie Narew. W dniu wyborów w godzinach głosowania odbędą się dwa pełne kursy autobusów dowożących mieszkańców do lokali wyborczych.