Ogłoszenia Urzędu Gminy Narew

narew herb

Nie radzisz sobie z zadłużeniem? Nie możesz porozumieć się z sąsiadem?

narew herb

oraz członkom Rad Sołeckich z terenu Gminy Narew, najserdeczniejsze życzenia dużo zdrowia, wszelkiej pomyślności....

narew herb

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 rozpocznie się już 1 kwietnia br. Obecnie trwają prace organizacyjne i przygotowawcze. To niezwykle ważne badanie statystyczne obejmujące całą populację mieszkańców Polski. Jest ono realizowane raz na 10 lat.

narew herb

dotyczące realizacji projektu „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Narew". Jednocześnie informujemy, że zarządzenie Wójta Gminy Narew o naborze wniosków ze wskazaniem terminów naboru zostanie wydane i ogłoszone po podpisaniu umowy o dofinansowanie z Marszałkiem Województwa Podlaskiego.

narew herb ytTransmisja sesji Rady Gminy Narew VIII kadencji.

narew herb

Powiat Hajnowski w porozumieniu z Politechniką Białostocką bada możliwość wdrożenia innowacyjnych modeli transportu w regionie.

narew herb

o zwołaniu zebrania wiejskiego sołectwa Kutowa w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających sołtysa sołectwa Kutowa.

narew herbInformujemy, iż w dniu 26 lutego 2021 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Narew odbędzie się XXVII sesja  Rady Gminy Narew VIII kadencji.

narew herb

do Przedszkola Samorządowego w Narwi na rok szkolny 2021/2022 oraz do klasy pierwszej  Szkoły Podstawowej w Narwi

narew herb

XI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi mamy – od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy”.

narew herb

Dotacja na kapitał obrotowy (bieżącą działalność) to forma pomocy dla przedsiębiorstw, mająca na celu wsparcie bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi wywołanymi epidemią COVID-19.

narew herb

o zwołaniu zebrania wiejskiego sołectwa Koźliki w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających sołtysa sołectwa Koźliki.

narew herb

W 2020 r. ZAWARTYCH W ZAŁĄCZNIKU INWESTYCYJNYM NR 4 DO ZARZĄDZENIA NR 208/20 WÓJTA GMINY NAREW Z DNIA 04 GRUDNIA 2020 r.

narew herb

o zwołaniu zebrania wiejskiego sołectwa Soce w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających sołtysa sołectwa Soce.

narew herb

Wejdź na spis.gov.pl i spisz się! Spis trwa od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021 r.