Ogłoszenia Urzędu Gminy Narew

narew herb

Pan mgr Andrzej Pleskowicz - Gminny Komisarz Spisowy w Narwi ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego NSP 2021.

narew herb

Zgłoś się do urzędu gminy i weź udział w rekrutacji! Zostań rachmistrzem w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021.

narew herb

Kampania informacyjna #SzczepimySię ma uświadamiać, informować i rozwiać wszelkie wątpliwości na temat szczepionki. Jest szeroko komunikowana za pomocą różnych środków masowego przekazu.

narew herb

nt. transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2

narew herb

Startuje Program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny, w ramach którego organizacje pozarządowe mogą ubiegać się o dofinansowanie na realizację swoich działań prowadzonych na terenie całej Polski (z wyjątkiem m.st. Warszawy) w czterech obszarach tematycznych.

narew herb

Dyrektora Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Narwi 

narew herb ytTransmisja sesji Rady Gminy Narew VIII kadencji.

narew herbRealizując ustawowy obowiązek wynikający z art. 38 i 42 Ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U.2020, poz. 1076), Starostwo Powiatowe w Hajnówce inicjuje kolejną kampanię informacyjną z zakresu praw konsumenta – 12 porad na 12 miesięcy

narew herbInformujemy, iż w dniu 30 grudnia 2020 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Narew odbędzie się XXV sesja  Rady Gminy Narew VIII kadencji.

narew herb

Decyzja o zamknięciu urzędu została podjęta z uwagi na fakt, że Drugi Dzień Świąt Bożego Narodzenia przypada w sobotę.

narew herb

w dniu 16.12.2020 r.  z wodociągu Narew, spowodowaną usuwaniem awarii. Przerwa dotyczy miejscowości: Narew ul. Bielska, Doratynka, Skaryszewo, Kaczały, Janowo, Gradoczno,