Ogłoszenia Urzędu Gminy Narew

narew herb

w sprawie wprowadzenia prewencyjnych zasad, związanych ze stwierdzonymi przypadkami koronawirusa COVID-19 na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, obowiązujących na terenie Gminy Narew

narew herb

w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2

narew herb

Gminnej Biblioteki Publicznej w Narwi i Narwiańskiego Ośrodka Kultury w Narwi od dnia 12 marca 2020 r.

narew herb

W związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania placówek systemu oświaty w Polsce od dnia 12.03.2020 r. do dnia 25.03.2020 r. informujemy, że:

narew herb

Important information in other languages

narew herb

DLA OSÓB POWRACAJĄCYCH Z PÓŁNOCNYCH WŁOCH

 

narew herbInformujemy, iż w dniu 28 lutego 2020 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Narew odbędzie się XVI sesja  Rady Gminy Narew VIII kadencji.

narew herb

- promowanie działań dotyczących kultury fizycznej, turystyki, zdrowego trybu życia i profilaktyki

 

narew herboraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Narew w 2020 roku

narew herbWójt Gminy Narew informuje o kryteriach postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w roku szkolnym 2020/2021 do publicznego przedszkola i do publicznej szkoły podstawowej oraz niezbędnych dokumentach i liczbie punktów możliwych do uzyskania za poszczególne wymogi.

narew herb ytTransmisja sesji Rady Gminy Narew VIII kadencji.

narew herbInformujemy, iż w dniu 28 stycznia 2019 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Narew odbędzie się XV sesja  Rady Gminy Narew VIII kadencji.

narew herb

z dnia 16stycznia 2020r. o kwalifikacji wojskowej w 2020r.

narew herb

Wójt Gminy Narew realizując założenia „Programu usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Narew” ogłasza nabór wniosków na usunięcie wyrobów zawierających azbest w 2020 roku.