Ogłoszenia Urzędu Gminy Narew

narew herb

W czwartek 28 grudnia 2023 roku wystąpią ograniczenia związane ze składaniem wniosków o dowód osobisty.

narew herb

Do Ochotniczej Straży Pożarnej w Łosince trafił nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy na podwoziu MAN. Jest to model MAN TGM 18.320 4x4 z ogumieniem bliźniaczym na tylnej osi wyprodukowany w 2023 roku.

narew herb

SIATKI I SZNURKA DO OWIJANIA BALOTÓW, OPAKOWAŃ PO NAWOZACH I TYPU BIG-BAG

narew herb

Dyrektor Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Białymstoku Jacek Jarmołowicz informuje, że zgodnie z uchwałą nr 20 Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników z dnia 23 listopada 2023 r., miesięczna składka na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie za podlegającego przez cały miesiąc rolnika, małżonka, domownika i pomocnika rolnika w I kwartale 2024 r. wynosi 60,00 zł.

narew herb

Statystyka publiczna cyklicznie realizuje badania ankietowe w gospodarstwach rolnych. Badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego i Badanie pogłowia drobiu oraz produkcji zwierzęcej przeprowadzane są telefonicznie. Celem badań jest pozyskanie informacji o pogłowiu świń oraz drobiu według gatunków, a także produkcji i rozdysponowaniu żywca wieprzowego oraz drobiowego, jaj kurzych, pierza i puchu, mleka krowiego i owczego, wełny owczej. Dane zebrane w badaniach pozwalają na określenie zmian zachodzących w gospodarstwie rolnym. Obowiązek udziału w tych badaniach mają wylosowane gospodarstwa rolne.

narew herb

Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków prowadzi nabór wniosków o przyznanie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków ze środków z budżetu państwa, będących w dyspozycji Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w 2024 roku.

narew herb ytTransmisja sesji Rady Gminy Narew VIII kadencji.

narew herb

znajdujący się przy ulicy A. Mickiewicza 18 w Narwi będzie nieczynny.

narew herb ytTransmisja sesji Rady Gminy Narew VIII kadencji.

narew herb ytTransmisja sesji Rady Gminy Narew VIII kadencji.

narew herb

dotyczących projektu Ponadlokalnej Strategii Rozwoju Gmin Powiatu Hajnowskiego i Powiatu Hajnowskiego na lata 2022-2030

narew herb

Informujemy, że na terenie gminy Narew w dniu 15.10.2023 r. będzie zapewniony bezpłatny transport do lokali wyborczych