INFORMACJA O STYPENDIUM WÓJTA GMINY NAREW

na rok szkolny 2024/2025

za wyniki i osiągnięcia w nauce i sporcie

w roku szkolnym 2023/2024

Dnia 25 czerwca 2024 r. do Urzędu Gminy Narew wpłynęło 13 wniosków o przyznanie stypendium Wójta Gminy Narew na rok szkolny 2024/2025. Komisja Stypendialna na posiedzeniu w dniu 27 czerwca 2024r. pozytywnie zaopiniowała wszystkie wnioski.

Stypendia przyznano 13 uczniom szkoły podstawowej, w tym:

  • klasy IV – 2,
  • klasy Va – 1,
  • klasy Vb – 5,
  • klasy VIa – 1,
  • klasy VIIa – 3,
  • klasy VIIb – 1,

Serdecznie gratulujemy wspaniałych wyników i osiągnięć w nauce i sporcie.

Wójt

Aneta Leonowicz

Narew dnia 28.06.2024 r.