Ogłoszenia Urzędu Gminy Narew

narew herbObwieszczenie Wójta Gminy Narew o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

narew herbOgłoszenie o unieważnieniu przetargu - Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Narew.

narew herbOgłoszenie o zamówieniu - Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Narew.

narew herbOgłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane: przebudowa nawierzchni ulicy w istniejącym pasie drogowym w miejscowości Soce, gmina Narew na odcinku od km 0+000 do km 0+903 (Zadanie 1). Unieważnienie przetargu.

narew herbInformacja Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce na temat utrzymania zjazdów indywidualnych i publicznych oraz rowów przydrożnych i kanalizacji deszczowej.

narew herbDnia 3 czerwca 2017r. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów będzie nieczynny. Samowolne pozostawienie odpadów podlega karze na podstawie art.10 Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie.

narew herbOgłoszenie o przetargach na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Narew, które odbędą się dnia
6 lipca 2017 roku
.

narew herbOgłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane: przebudowa nawierzchni ulicy w istniejącym pasie drogowym w miejscowości Soce, gmina Narew na odcinku od km 0+000 do km 0+903 (Zadanie 1).

narew herbObwieszczenie Wójta Gminy Narew o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

narew herbInformacja o rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych oraz branżowych szkół I stopnia prowadzonych przez Miasto Białystok.

narew herbObwieszczenie Wójta Gminy Narew o wydaniu decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych.

narew herbPrzewodniczący Komisji Budżetu i Finansów informuje o zwołaniu posiedzenia Komisji.

narew herbPrzewodnicząca Komisji Rozwoju Gminy informuje o zwołaniu posiedzenia Komisji.

narew herbWójt Gminy Narew, Sołectwo Lachy oraz Narwiański Ośrodek Kultury zapraszają na UROCZYSTOŚĆ OTWARCIA DROGI W LACHACH, która obędzie się w dniu 21 maja 2017 r. (niedziela) o godz. 13:00.

narew herbInformujemy, iż w dniu 15 maja 2017 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Narew odbędzie się XXVI sesja Rady Gminy Narew VII kadencji.

narew herbObwieszczenie Wójta Gminy Narew o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

narew herbWójt Gminy Narew na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2015r, poz. 1774/ informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń listy nieruchomości na sprzedaż.

narew herbWójt Gminy Narew informuje że w dniu 31 marca 2017 roku podpisano umowę o udzieleniu wsparcia finansowego na zakup książek do bibliotek szkolnych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

mrirw logoInformacja Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi o możliwości wyrażenia swojej opinii o zmianach WPR.

narew herbGmina Narew zaprasza do składania ofert na dostarczenie agregatów prądotwórczych do zasilania stacji uzdatniania wody.