Ogłoszenia Urzędu Gminy Narew

narew herbOgłoszenie o zamówieniu publicznym na roboty budowlane w związku z przebudową ulic Łąkowej, Leśnej, Polnej oraz ciągu pieszo-jezdnego od ulicy Łąkowej w miejscowości Narew.

narew herbOgłoszenie o zamówieniu publicznym na roboty budowlane w związku z przebudową ulic Dąbrowskiego, Kowalskiej i Cichej w miejscowości Narew.

narew herbZaproszenie do składania ofert na remont obiektu sportowego (sale gimnastyczne) przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Narwi.

narew herbZe względu na okoliczność zmiany części robót budowlanych ujętych w przedmiarze, podaje się aktualny przedmiar wraz z rysunkiem technicznym.

narew herbInformujemy, iż w dniu 28 marca 2018 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Narew odbędzie się XXXV sesja Rady Gminy Narew VII kadencji.

narew herbOstatniego weekendu - między 16 a 18 marca w naszej gminie doszło do aktów wandalizmu. Zniszczone zostały przystanki autobusowe w miejscowościach Ancuty oraz Trześcianka.

narew herbZaproszenie do składania ofert na remont obiektu sportowego (sale gimnastyczne) przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Narwi.

narew herbZaproszenie do składania ofert na dostawę sprzętu sportowego do budynku sportowo – dydaktycznego Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Narwi.

narew herbKonsultacje projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Narew w 2018 roku.

narew herbWójt Gminy Narew na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2018r, poz. 121/ informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń listy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

narew herbWójt Gminy Narew informuje o kryteriach postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w roku szkolnym 2018/2019 do publicznego przedszkola i do publicznej szkoły podstawowej oraz niezbędnych dokumentach i liczbie punktów możliwych do uzyskania za poszczególne wymogi.

narew herbInformujemy, iż w dniu 26 lutego 2018 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Narew odbędzie się XXXIV sesja Rady Gminy Narew VII kadencji.

narew herbOgłoszenie o zamówieniu publicznym na roboty budowlane w związku z przebudową ulic Łąkowej, Leśnej, Polnej oraz ciągu pieszo-jezdnego od ulicy Łąkowej w miejscowości Narew.

narew herbOgłoszenie o zamówieniu publicznym na roboty budowlane w związku z przebudową ulic Dąbrowskiego, Kowalskiej i Cichej w miejscowości Narew.

narew herbWójt Gminy Narew na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2018r, poz. 121/ informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń listy nieruchomości do dzierżawy w trybie bezprzetargowym.

profil zaufany logoW związku z rosnącym zainteresowaniem podajemy adresy najbliższych punktów, w których można potwierdzić Profil Zaufany.

narew herbInformujemy, iż w dniu 22 stycznia 2018 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Narew odbędzie się XXXIII sesja Rady Gminy Narew VII kadencji.

ozew związku z planowanym naborem wniosków o dofinansowanie projektów na Odnawialne Źródła Energii (OZE), Gmina Narew udostępnia deklarację przystąpienia do inwestycji.

narew herbInformacja na temat wsparcia finansowego od Wojewody Podlaskiego w ramach Rządowego Programu "Aktywna Tablica".

narew herbInformacja na temat wsparcia finansowego od Wojewody Podlaskiego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.