Ogłoszenia Urzędu Gminy Narew

narew herbInformacja o dniach wolnych od nauki w roku szkolnym 2018/2019.

narew herbInformacja o trasach i godzinach odjazdu autobusów dowożących dzieci do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Narwi.

narew herbInformacja w związku z remontem odcinka ul. Mickiewicza.

narew herbZaproszenie do składania ofert na wybudowanie wiaty drewnianej w miejscowości Łopuchówka.

PIS logoPaństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Hajnówce udostępnił ocenę jakości wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Iwanki.

narew herbZaproszenie do składania ofert na zakup i dostawę ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego.

narew herbZapytanie o cenę na usługę związaną zdostawą biletów miesięcznych oraz przewozem uczniów dojeżdżających do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Narwi.

narew herbZapytanie o cenę na usługę związaną zdostawą biletów miesięcznych oraz przewozem uczniów dojeżdżających do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Narwi.

narew herbZaproszenie do składania ofert na remont i modernizację drogi gminnej w Tyniewiczach Małych.

narew herbZaproszenie do składania ofert na remont i modernizację drogi gminnej - ulica Gnilica w Narwi.

narew herbZaproszenie do składania ofert na remont i modernizację drogi gminnej w Krzywcu.

narew herbZaproszenie do składania ofert na tynkowanie pomieszczeń remizy strażackiej.

narew herbObwieszczenie Wójta Gminy Narew z dnia 30 lipca 2018 roku o wszczęciu postępowania.

narew herbInformujemy, iż w dniu 1 sierpnia 2018 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Narew odbędzie się XXXIX sesja Rady Gminy Narew VII kadencji.

narew herbInformujemy, iż w dniu 24 września 2018 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Narew odbędzie się XL sesja Rady Gminy Narew VII kadencji.

narew herbZapytanie o cenę na usługę związaną z przewozem uczniów dojeżdżających do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Narwi.

narew herbOgłoszenie o zamówieniu na sprzedaż i dostawę używanego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Trześciance.

narew herbOpróżnianie zbiorników bezodpływowych przy wykorzystaniu beczki asenizacyjnej należącej do Gminy Narew zostaje wstrzymane na okres 10 dni, tj. od 23 lipca do 3 sierpnia.

narew herbInformacja o przyjęciu przez Radę Miejską w Zabłudowie uchwały o zmianie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarownia przestrzennego gminy Zabłudów.

narew herbZaproszenie do składania ofert na asfaltowanie drogi gminnej.