Ogłoszenia Urzędu Gminy Narew

narew herbZaproszenie do składania ofert na remont dróg gminnych w Gminie Narew (asfaltowanie).

narew herbInformujemy, iż w dniu 27 czerwca 2018 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Narew odbędzie się XXXVIII sesja Rady Gminy Narew VII kadencji.

narew herbW związku z awarią wozu asenizacyjnego opróżnianie bezodpływowych zbiorników przez Gminę Narew zostaje wstrzymane do odwołania.

narew herbWójt Gminy Narew podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Gminy w Narwi został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

narew herbObwieszczenie Wójta Gminy Narew z dnia 8 maja 2018 roku o wydaniu decyzji.

narew herbWójt Gminy Narew na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2018r, poz. 121/ informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń listy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

narew herbZaproszenie do składania ofert na remont dróg gminnych w Gminie Narew.

narew herbZarząd Kola Łowieckiego "Łabędź" w Narwi podaje dane osób wyznaczonych do szacowania szkód w uprawach rolnych.

narew herbW dniach 30 kwietnia - 5 maja 2018r. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów będzie nieczynny. Samowolne pozostawienie odpadów podlega karze na podstawie art.10 Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie.

narew herbZaproszenie do składania ofert na remont drogi gminnej w miejscowości Narew.

narew herbZaproszenie do składania ofert na remont świetlicy wiejskiej w Gorodczynie.

narew herbZaproszenie do składania ofert na remont świetlicy wiejskiej w Ogrodnikach.

narew herbObwieszczenie Wójta Gminy Narew z dnia 18 kwietnia 2018 roku o wyłożeniu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

narew herbInformujemy, iż w dniu 25 kwietnia 2018 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Narew odbędzie się XXXVI sesja Rady Gminy Narew VII kadencji.

narew herbZaproszenie do składania ofert na remont i modernizacjędróg gminnych w ramach funduszu sołeckiego na 2018 rok.

narew herbInformacja o godzinach otwarcia Urzędu Gminy Narew w okresie świątecznym.

narew herbWójt Gminy Narew na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2018r, poz. 121/ informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń listy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

narew herbZaproszenie do składania ofert na dostawę i montaż zrmatury do CO w budynku świetlicy wiejskiej w Trześciance.

narew herbInformujemy o możliwości pozyskania przez Gminę Narew na rok 2018 dofinansowania na usuwanie azbestu z zabudowań mieszkalnych i gospodarskich oraz innych wyrobów zawierających azbest.

narew herbW dniach 31 marca oraz 7 kwietnia 2018r. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów będzie nieczynny. Samowolne pozostawienie odpadów podlega karze na podstawie art.10 Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie.