Ogłoszenia Urzędu Gminy Narew

logo recyclingNowy hamonogram odbioru odpadów komunalnych selektywnych i niesegregowanych na terenie Gminy Narew w okresie od 1 września do 31 grudnia 2017 roku.

narew herbOgłoszenie o unieważnieniu przetargu - Przebudowa drogi gminnej położonej na działkach 742/2 i 743/1 w obrębie geodezyjnym Rybaki wieś Gramotne na odcinku od drogi powiatowej Nr 1634 do granicy z drogą Lasów Państwowych w km rob 0+ 000- 1+210.

logo recyclingNowy hamonogram odbioru odpadów komunalnych selektywnych i niesegregowanych na terenie Gminy Narew w okresie od 1 września do 31 grudnia 2017 roku.

narew herbZaproszenie do składania ofert na wykonanie, dostawę i montaż wiaty przystankowej w Ancutach, gm. Narew.

narew herbZaproszenie do składania ofert na sprzedaż i dostawę węgla kamiennego w sezonie grzewczym 2017/2018 na potrzeby Gminy Narew.

narew herbInformacja o autobusach dowożących dzieci i młodzież do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Narwi oraz nowy rozkład jazdy autobusów.

narew herbDnia 2 września 2017r. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów będzie nieczynny. Samowolne pozostawienie odpadów podlega karze na podstawie art.10 Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie.

narew herbZaproszenie do składania ofert na remont budynku świetlicy wiejskiej w Makówce.

narew herbOgłoszenie o sprzedaży samochodu osobowego wchodzącego w skład mienia ruchomego Gminy Narew.

narew herbDecyzja Starosty Powiatowego o uznaniu nieruchomości za mienie gromadzkie.

narew herbOgłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Narew, który odbędzie się dnia 18 września 2017 roku.

narew herbInformujemy, iż w dniu 25 sierpnia 2017 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Narew odbędzie się XXIX sesja Rady Gminy Narew VII kadencji.

narew herbPrzebudowa drogi gminnej położonej na działkach 742/2 i 743/1 w obrębie geodezyjnym Rybaki wieś Gramotne na odcinku drogi powiatowej Nr 1634 do granicy z drogą Lasów Państwowych w km rob 0+000 - 1+210

narew herbOgłoszenie Wójta Gminy Narew o zakupach dokonanych z dotacji.

narew herbObwieszczenie wydaniu decyzji Wójta Gminy Narew z dnia 11 sierpnia 2017 roku.

narew herbKomunikat Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Narwi w sprawie rozpoczęcia roku szkolnego 2017/1018.

narew herbObwieszczenie wydaniu postanowienia Wójta Gminy Narew z dnia 3 sierpnia 2017 roku.

narew herbOgłoszenie o zamówieniu - Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Narew.

narew herbInformujemy, iż w dniu 8 sierpnia 2017 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Narew odbędzie się XXVIII sesja Rady Gminy Narew VII kadencji.

logo recyclingNowy hamonogram odbioru odpadów komunalnych selektywnych i niesegregowanych na terenie Gminy Narew w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2017 roku.