Ogłoszenia Urzędu Gminy Narew

narew herbZaproszenie do składania ofert na remont i modernizację dróg w miejscowościach Krzywiec, Rybaki i Tyniewicze Małe.

narew herbOgłoszenie o udzieleniu zamówienia na przebudowę nawierzchni w istniejącym pasie drogowym ulicy w miejscowości Soce, gmina Narew.

narew herbInformacja o przyznaniu stypendium Wójta Gminy Narew.

narew herbObwieszczenie o postepowaniu w sprawie wydania decyzji dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.

narew herbObwieszczenie Wójta Gminy Narew z dnia 18 lipca 20017 roku o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

narew herbDnia 22 lipca 2017r. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów będzie nieczynny. Samowolne pozostawienie odpadów podlega karze na podstawie art.10 Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie.

narew herbZapytanie ofertowe - wymiana instalacji elektrycznej w budynku świetlicy wiejskiej oraz uzupełnienie oświetlenia ulicznego.

narew herbDo dnia 3 sierpnia 2007 r. można składać wnioski o dofinansowanie w zakresie “Wsparcia inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój”

narew herbInformacja dla posiadaczy zwierząt utrzymujących świnie w związku z wprowadzeniem „Programu bioasekuracji mającego na celu zapobieganie szerzeniu się afrykańskiego pomoru świń (ASF)”

narew herbInformacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – prawo zamówień publicznych.

narew herbGmina Narew zaprasza do składania ofert na sprawowanie funkcji inspektora nadzoru przebudowy nawierzchni ulicy we wsi Soce.

narew herbW związku z awarią łączy telefonicznych Podlaski Urząd Wojewódzki podaje tyczasowe, awaryjne numery telefonów do poszczególnych wydziałów.

narew herbOgłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane: przebudowa nawierzchni ulicy w istniejącym pasie drogowym w miejscowości Soce, gmina Narew na odcinku od km 0+000 do km 0+903 (Zadanie 1).

narew herbGmina Narew zaprasza do składania ofert na wykonanie dokumentacji przebudowy ulic na terenie miejscowości Narew.

narew herbDzień otwarty w delegaturach Krajowego Biura Wyborczego

narew herbInformujemy, iż w dniu 26 czerwca 2017 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Narew odbędzie się XXVII sesja Rady Gminy Narew VII kadencji.

narew herbPrzewodnicząca Komisji Rozwoju Gminy informuje o zwołaniu posiedzenia Komisji.

narew herbPrzewodniczący Komisji Budżetu i Finansów informuje o zwołaniu posiedzenia Komisji.

narew herbGmina Narew zaprasza do składania ofert na remont elewacji budynku Urzędu Gminy Narew.

narew herbGmina Narew zaprasza do składania ofert na wykonanie dokumentacji przebudowy ulic na terenie miejscowości Narew.