Ogłoszenia Urzędu Gminy Narew

arimrinformacja dla rolników, którzy ponieśli straty w swoich gospodarstwach spowodowane klęskami żywiołowymi.

narew herbInformujemy, iż w dniu 30 grudnia 2016 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Narew odbędzie się XXII sesja Rady Gminy Narew VII kadencji.

narew herbObwieszczenie Wójta Gminy Narew z dnia 21 grudnia 20016 roku o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

narew herbDnia 24 grudnia 2016r. Punkt Selektywnej Zbiórki odpadów będzie nieczynny. Samowolne pozostawienie odpadów podlega karze na podstawie art.10 Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie.

narew herbObwieszczenie Wójta Gminy Narew o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum w sprawie budowy w województwie podlaskim regionalnego portu lotniczego, zarządzonego na dzień 15 stycznia 2017 roku.

narew herbOgłoszenie o naborze na stanowisko pracy podinspektora w Referacie Organizacyjnym Urzędu Gminy Narew.

narew herbObwieszczenie Wójta Gminy Narew o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Programu Ochrony Środowiska dla gminy Narew.

narew herbPrzetarg na przebudowę drogi w miejscowości Gramotne, gmina Narew. Otwarcie ofert

narew herbOgłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Narew, który odbędzie się dnia
21 grudnia 2016 roku
.

narew herbOgłoszenie o sprzedaży ładowarki wchodzącej w skład ruchomego mienia komunalnego Gminy Narew, który odbędzie się dnia
23 listopada 2016 roku
.

narew herbPrzetarg na przebudowę drogi w miejscowości Gramotne, gmina Narew.

narew herbOgłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Narew, który odbędzie się dnia
12 grudnia 2016 roku
.

narew herbInformujemy, iż w dniu 27 października 2016 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Narew odbędzie się XX sesja Rady Gminy Narew VII kadencji.

narew herbInformujemy, iż w dniu 28 listopada 2016 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Narew odbędzie się XXI sesja Rady Gminy Narew VII kadencji.

narew herbInformujemy, iż w dniu 17 października 2016 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Narew odbędzie się XIX sesja Rady Gminy Narew VII kadencji.

narew herbWójt Gminy Narew, zgodnie z obowiązującym prawem, przypomina włąścicielom o obowiązku przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej w miejscowości Narew.

narew herbWójt Gminy Narew na mocy Uchwały Nr XV/77/16 przyznał uczniom Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Narwi stypendium za wyniki i osiągnięcia w nauce.

narew herbZaproszenie do składania ofert na remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Lachy.

narew herbZaproszenie do składania ofert na całodobową obsługę kotłowni osiedlowej.

narew herbZaproszenie do składania ofert nazakup i montaż 2 szt. wiat przystankowych z oszkleniem laminatowym w ramach funduszu sołeckiego wyodrębnionego z budżetu Gminy Narew.