Ogłoszenia Urzędu Gminy Narew

narew herbZestawy podręczników dopuszczonych do użytku w roku szkolnym 2015/2016 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Narwi dla szkoły podstawowej i gimnazjum.

narew herbWyprawka przedszkolna 3-latków, 4-latków i 5-latków na rok szkolny 2015/2016 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Narwi.

logo recyclingNowy hamonogram odbioru odpadów komunalnych selektywnych i niesegregowanych na terenie Gminy Narew w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2016 roku.

logo recyclingNowy hamonogram odbioru odpadów komunalnych selektywnych i niesegregowanych na terenie Gminy Narew w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2015 roku.

otworz stroneW czerwcu 2015 roku zakończona została modernizacja strony internetowej Gminy Narew polegająca na dostosowaniu jej dla osób niepełnosprawnych.

narew herbInformacja Wójta Gminy Narew o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

narew herbObwieszczenie Komisji Okregowej nr 45 w Narwi o liście kandydatów zgłoszonych na członków Rad Powiatowych Podlaskiej Izby Rolniczej.

narew herbPodlaska Izba Rolnicza informuje, że Krajowa Rada Izb Rolniczych zarządziła wybory do rad powiatowych izb rolniczych na dzień 31 maja 2015 roku.

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Hajnówce dotycząca obowiązku przeprowadzania w ciągu roku dwóch kontroli gospodarstw utrzymujących świnie.

Wytyczne dotyczące zgłoszenia szkód i wypłaty odszkodowań za szkody łowieckie opracowane na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 marca 2010 roku.

narew herbOgłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Narew, który odbędzie się dnia 25 czerwca 2015 roku.

narew herbOgłoszenie o przetargu na sprzedaż dwóch lokali mieszkalnych w miejscowości Narew, który odbędzie się dnia 30 lipca 2015 roku.

narew herbUprzejmie informujemy, iż w dniu 13 kwietnia 2015 roku Urząd Gminy Narew będzie nieczynny.

narew herbObiewszenie Wojewody Podlaskiego z dnia 7 kwietnia 2015 roku dotyczące budowy mostu przez rzekę Narew oraz rozbiórkę dotychczasowego mostu, w miejscowości Narew w ciągu drogi wojewódzkiej nr 685.

narew herbDyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Narwi  ogłasza  nabór dzieci do Przedszkola Samorządowego w  Narwi.

narew herbInformacja Wójta Gminy Narew o wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w Gminie Narew.

narew herbZarządzenie Wójta Gminy Narew w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w gminie Narew.

narew herbObiewszenie Wojewody Podlaskiego z dnia 3 marca 2015 roku dotyczące budowy mostu przez rzekę Narew oraz rozbiórkę dotychczasowego mostu, w miejscowości Narew w ciągu drogi wojewódzkiej nr 685.

narew herbOgłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Narew, który odbędzie się dnia 14 kwietnia 2015 roku.

narew herbKomunikat Wójta Gminy Narew o przeznaczeniu do sprzedaży składników majątku ruchomego stanowiącego własność Gminy Narew - pustaków ściennych oraz cegły kratówki.