Ogłoszenia Urzędu Gminy Narew

narew herbInformujemy, iż w dniu 31 marca 2017 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Narew odbędzie się XXV sesja Rady Gminy Narew VII kadencji.

narew herbOgłoszenie Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych o utworzeniu Listy Odmian Zalecanych do uprawy odmian na obszarze naszego województwa.

narew herbOgłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Narew, który odbędzie się dnia
27 marca 2017 roku
.

narew herbObwieszczenie Wójta Gminy Narew o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

narew herbInformujemy, iż w dniu 27 lutego 2017 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Narew odbędzie się XXIV sesja Rady Gminy Narew VII kadencji.

narew herbW związku ze zwiększoną liczbą zachorowań oraz podejrzeńzachorowań na grypę na terenie woj. podlaskiego w bieżącym sezonie grypowym, prosimy o zapoznanie się z materiałami dotyczącymi tej jednostki chorobowej, przygotowanymi przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Białymstoku.

narew herbNaczelnik Urzędu Skarbowego w Hajnówce zaprasza wszystkich zainteresowanych na spotkanie informacyjne.

narew herbOgłoszenie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Hajnówce.

narew herbInformacja w sprawie utrudnień na ulicy Mickiewicza w Narwi.

narew herbInformacja na temat Reformy Edukacji w Zespole Szkolno-Przedszkolnym prowadzonym przez Gminę Narew.

mrirw logoMinisterstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje o dopłatach ze środków budżetu państwa do składek umów ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2017 r.

narew herbInformujemy, iż w dniu 30 stycznia 2017 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Narew odbędzie się XXIII sesja Rady Gminy Narew VII kadencji.

narew herbInformacja o nowych proaktywnych usługach Ministerstwa Rozwoju dla przedsiębiorców.

narew herbZarząd Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi serdecznie zaprasza mieszkańców gmin Stowarzyszenia do udziału w projekcie pn.: „Aktywna integracja szansą na sukces”

narew herbObwieszczenie Wójta Gminy Narew o wyłożeniu do publicznego wglądu raportu oddziaływania na środowisko.

logo recyclingNowy hamonogram odbioru odpadów komunalnych selektywnych i niesegregowanych na terenie Gminy Narew w okresie od 1 stycznia do 31 czerwca 2017 roku.

narew herbInformacja na temat postępowania na wyposażenie kotłowni w budynku świetlicy wiejskiej w Łosince.

mrirw logoApel do hodowców drobiu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Lekarza Weterynarii.

arimrBiuro Wsparcia Inwestycyjnego Podlaskiego Oddziału Regionalnego ARiMR w Białymstoku informuje, że w dniu 11-01-2017r. odbędzie się szkolenie dotyczące warunków uzyskania pomocy finansowej.

narew herbWójt Gminy Narew na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2015r, poz. 1774/ informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń listy nieruchomości na sprzedaż.