Ogłoszenia Urzędu Gminy Narew

narew herbInformacja Wójta Gminy Narew o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Narew.

narew herbOgłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Narew, który odbędzie się dnia 3 kwietnia 2015 roku.

narew herbW dniu 17 lutego 2015 roku Rada Ministrów zmieniła rozporządzenie w sprawie dodatkowego wsparcia finansowego rolnikom w gospodarstwach, w których wystąpiły szkody wyrządzone przez dziki w uprawach rolnych w 2014 roku.

narew herbOgłoszenie Wójta Gminy Narew o konsultacjach projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Narew w 2015 roku.

logo administracja podatkowaNaczelnik Urzędu Skarbowego w Hajnówce informuje, iż 3 marca 2015 roku w Urzędzie Gminy w Narwi zostanie zorganizowany punkt mobilny przeznaczony do wysyłania zeznań podatkowych drogą elektroniczną.

Konkurs pt. Bezpieczne gospodarstwo rolneInformacja o ogólnopolskim konkursie pt. "Bezpieczne gospodarstwo rolne". Termin zgłoszenia gospodarstwa do konkursu to 31 marca 2015 roku.

narew herbOgłoszenie Wójta Gminy Narew o zwołaniu zebrań wiejskich sołectw: Łopuchówka, Kotłówka, Koweła w celu przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich.

narew herbOgłoszenie Wójta Gminy Narew o konsultacjach społecznych z mieszkańcami sołectw Koweła i Nowiny w przedmiocie połączenia tych sołectw i utworzenia sołectwa Nowiny oraz nadania mu statutu.

narew herbObwieszczenie Wojewody Podlaskiego o kwalifikacji wojskowej w 2015 roku. Kwalifikacja wojskowa dla osób zamieszkałych na terenie gminy Narew przeprowadzona zostanie w Hajnówce w dniu 3 kwietnia 2015 r.

logo recyclingNowy hamonogram odbioru odpadów komunalnych selektywnych i niesegregowanych na terenie Gminy Narew w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2015 roku.

narew herbInformacja Wójta Gminy Narew o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w miejscowościach Kutowa, Trześcianka i Gorodczyno.

narew herbOgłoszenie Wójta Gminy Narew o zwołaniu zebrania wiejskiego sołectwa Łosinka w celu przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej.

narew herbUprzejmie informujemy, iż w dniach 7 i 8 stycznia 2015 roku Urząd Gminy Narew będzie nieczynny.

narew herbWójt Gminy Narew ogłasza konsultacje dotyczące projektu programu współpracy Gminy Narew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

narew herbOgłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Narew, który odbędzie się dnia 22 grudnia 2014 roku.

narew herbWójt Gminy Narew informuje, że na tablicy ogłoszeń w lokalu Urzędu Gminy w Narwi został wywieszony na okres 21 dni wykaz przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy nieruchomości.

narew herbUprzejmie informujemy, iż w dniu 23 października 2014 roku w świetlicy wiejskiej w Trześciance odbędą się konsultacje społeczne w sprawie rozbudowy drogi wojewódzkiej  nr 685.

narew herbOgłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Narew,który odbędzie się dnia 30 października 2014 roku.

narew herbOgłoszenie o konsultacjach społecznych w sprawie rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 685 na odcinku Zabłudów - Nowosady wraz z obejściem miejscowości Trześcianka i miejscowości Narew.

narew herbInformujemy, iż rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015 w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Narwi odbędzie się w dniu 1 września 2014 roku o godzinie 9.00 (w szkole podstawowej oraz w gimnazjum).