Ogłoszenia Urzędu Gminy Narew

narew herbInformujemy, iż w dniu 22 czerwca 2016 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Narew odbędzie się XVI sesja Rady Gminy Narew VII kadencji.

narew herbInformujemy, że dzień 2 maja 2016r. (poniedziałek) jest dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy Narew.

narew herbOgłoszenie Wójta Gminy Narew o zwołaniu zebrania wiejskiego w celu przeprowadzenia wyborów sołtysa sołectwa Koźliki w dniu 24 kwietnia 2016 roku.

narew herbInformujemy, iż w dniu 18 kwietnia 2016 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Narew odbędzie się XV sesja Rady Gminy Narew VII kadencji.

narew herbW związku ze zgłoszeniem awarii naturalnej przydomowej oczyszczalni ścieków Urząd Gminy Narew przypomina o czynnościach do wykonania na podstawie Karty eksploatacji naturalnej przydomowej oczyszczalni ścieków.

narew herbOgłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Narew, który odbędzie się dnia 11 kwietnia 2016 roku.

narew herbWójt Gminy Narew ogłasza nabór na stanowisko inspektora w Referacie Finansowym Urzędu Gminy Narew.

narew herbWójt Gminy Narew ogłasza nabór na stanowisko inspektora w Referacie Organizacyjnym Urzędu Gminy Narew.

narew herbInformujemy, iż w dniu 29 lutego 2016 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Narew odbędzie się XIV sesja Rady Gminy Narew VII kadencji.

narew herbHarmonogram i kryteria rekrutacji do przedszkoli i klas pierwszych szkół podstawowych oraz gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Narew na rok szkolny 2016/2017.

logo recyclingNowy hamonogram odbioru odpadów komunalnych selektywnych i niesegregowanych na terenie Gminy Narew w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2016 roku.

narew herbObwieszczenie Wojewody Podlaskiego o kwalifikacji wojskowej w 2016 roku. Kwalifikacja wojskowa dla osób z terenu Gminy Narew zostanie przeprowadzona 11 kwietnia 2016 roku w Hajnówce.

narew herbWójt Gminy Narew ogłasza nabór na stanowisko inspektora ds. gospodarki komunalnej w Referacie Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa w wymiarze 1 etatu.

narew herbInformujemy, iż w dniu 25 stycznia 2016 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Narew odbędzie się XIII sesja Rady Gminy Narew VII kadencji.

narew herbInformacja Wójta Gminy Narew o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w miejscowościach Makówka i Łosinka.

narew herbInformujemy, że dni 7 i 8 stycznia 2016r. (czwartek i piątek) w Urzędzie Gminy Narew są dniami wolnymi od pracy.

narew herbKonsultacje projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Narew w 2016 roku.

narew herbOgłoszenie Wójta Gminy Narew o przeznaczeniu do sprzedaży składników majątku ruchomego stanowiącego własność Gminy Narew - pustaków ściennych oraz cegły kratówki.

narew herbInformacja Wójta Gminy Narew o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Gorodzisko.

narew herbInformacja Wójta Gminy Narew o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz dzierżawy w miejscowościach Puchły, Trześcianka i Koźliki.