Ogłoszenia Urzędu Gminy Narew

narew herbZaproszenie do składania ofert dotyczących zakupu i dostawy węgla kamiennego w sezonie grzewczym 2016/2017 na potrzeby Gminy Narew.

narew herbUrząd Gminy Narew informuje, iż w związku z realizacją środków z funduszy sołeckich nastąpi zamknięcie ulicy Reja i Stodolnej oraz drogi w miejscowiści Krzywiec.

narew herbOgłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Narew, który odbędzie się dnia
6 października 2016 roku
.

narew herbOgłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Narew, który odbędzie się dnia
3 października 2016 roku
.

narew herbInformacja Wójta Gminy Narew o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Krzywiec.

narew herbInformacja Wójta Gminy Narew o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Soce.

narew herbZaproszenie do składania ofert na remont i modernizację budynków użyteczności publicznej w ramach funduszu sołeckiego wyodrębnionego z budżetu Gminy Narew w 2016 roku.

narew herbOgłoszenie o naborze na stanowisko pracy podinspektora w Referacie Organizacyjnym Urzędu Gminy Narew.

narew herbInformujemy, iż w dniu 8 sierpnia 2016 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Narew odbędzie się XVII sesja Rady Gminy Narew VII kadencji.

narew herbKomunitat dla posiadaczy zwierząt utrzymujących świnie na obszarze, na którym realizowany jest "Program bioasekuracji mający na celu zapobieganie szerzeniu się afrykańskiego pomoru świń (ASF).

narew herbOgłoszenie o naborze na stanowisko pracy inspektora w Referacie Organizacyjnym Urzędu Gminy Narew.

narew herbZaprasza się mieszkańców sołectwa Koźliki na zebranie wiejskie w dniu 24 lipca 2016r. na godzinę 11.00 w Koźlikach w celu przeprowadzenia wyborów sołtysa.

narew herbZestawy podręczników dopuszczonych do użytku w roku szkolnym 2016/2017 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Narwi (szkoła podstawowa i gimnazjum).

narew herbPrzetarg na przebudowę nawierzchni ulicy w istniejącym pasie drogowym w miejscowości Lachy, gmina Narew.

narew herbOgłoszenie Wójta Gminy Narew o sprzedaży samochodu osobowego wchodzącego w skład ruchomego mienia komunalnego Gminy Narew.

narew herbInformacja Wójta Gminy Narew o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz do dzierżawy w miejscowościach Gorodzisko i Cisy.

narew herbInformacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Hajnówce w sprawie oceny jakości wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Iwanki.

narew herbOgłoszenie o otwartym naborze partnera lub partnerów do przygotowania i realizacji projektu finansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Informacja dla posiadaczy zwierząt utrzymujących świnie w związku z wprowadzeniem „Programu bioasekuracji mającego na celu zapobieganie szerzeniu się afrykańskiego pomoru świń (ASF)”.

narew herbInformacja Wójta Gminy Narew o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Krzywiec.