Ogłoszenia Urzędu Gminy Narew

narew herbOgłoszenie Wójta Gminy Narew o konsultacjach projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Narew w 2015 roku.

logo administracja podatkowaNaczelnik Urzędu Skarbowego w Hajnówce informuje, iż 3 marca 2015 roku w Urzędzie Gminy w Narwi zostanie zorganizowany punkt mobilny przeznaczony do wysyłania zeznań podatkowych drogą elektroniczną.

Konkurs pt. Bezpieczne gospodarstwo rolneInformacja o ogólnopolskim konkursie pt. "Bezpieczne gospodarstwo rolne". Termin zgłoszenia gospodarstwa do konkursu to 31 marca 2015 roku.

narew herbOgłoszenie Wójta Gminy Narew o zwołaniu zebrań wiejskich sołectw: Łopuchówka, Kotłówka, Koweła w celu przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich.

narew herbOgłoszenie Wójta Gminy Narew o konsultacjach społecznych z mieszkańcami sołectw Koweła i Nowiny w przedmiocie połączenia tych sołectw i utworzenia sołectwa Nowiny oraz nadania mu statutu.

narew herbObwieszczenie Wojewody Podlaskiego o kwalifikacji wojskowej w 2015 roku. Kwalifikacja wojskowa dla osób zamieszkałych na terenie gminy Narew przeprowadzona zostanie w Hajnówce w dniu 3 kwietnia 2015 r.

logo recyclingNowy hamonogram odbioru odpadów komunalnych selektywnych i niesegregowanych na terenie Gminy Narew w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2015 roku.

narew herbInformacja Wójta Gminy Narew o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w miejscowościach Kutowa, Trześcianka i Gorodczyno.

narew herbOgłoszenie Wójta Gminy Narew o zwołaniu zebrania wiejskiego sołectwa Łosinka w celu przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej.

narew herbUprzejmie informujemy, iż w dniach 7 i 8 stycznia 2015 roku Urząd Gminy Narew będzie nieczynny.

narew herbWójt Gminy Narew ogłasza konsultacje dotyczące projektu programu współpracy Gminy Narew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

narew herbOgłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Narew, który odbędzie się dnia 22 grudnia 2014 roku.

narew herbWójt Gminy Narew informuje, że na tablicy ogłoszeń w lokalu Urzędu Gminy w Narwi został wywieszony na okres 21 dni wykaz przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy nieruchomości.

narew herbUprzejmie informujemy, iż w dniu 23 października 2014 roku w świetlicy wiejskiej w Trześciance odbędą się konsultacje społeczne w sprawie rozbudowy drogi wojewódzkiej  nr 685.

narew herbOgłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Narew,który odbędzie się dnia 30 października 2014 roku.

narew herbOgłoszenie o konsultacjach społecznych w sprawie rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 685 na odcinku Zabłudów - Nowosady wraz z obejściem miejscowości Trześcianka i miejscowości Narew.

narew herbInformujemy, iż rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015 w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Narwi odbędzie się w dniu 1 września 2014 roku o godzinie 9.00 (w szkole podstawowej oraz w gimnazjum).

narew herbInformacja Wójta Gminy Narew o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w miejscowościach Makówka, Gradoczno i Narew.

narew herbInformujemy, iż w dniu 5 sierpnia 2014 roku Prezes Rady Ministrów wyznaczył Pana Czesława Kazimierza Młodzianowskiego do pełnienia funkcji Wójta Gminy Narew, do czasu  objęcia obowiązków przez nowo wybranego wójta.

logo recyclingNowy hamonogram odbioru odpadów komunalnych selektywnych i niesegregowanych na terenie Gminy Narew w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2014 roku.