Ogłoszenia Urzędu Gminy Narew

narew herbObwieszczenie Wójta Gminy Narew o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Programu Ochrony Środowiska dla gminy Narew.

narew herbPrzetarg na przebudowę drogi w miejscowości Gramotne, gmina Narew. Otwarcie ofert

narew herbOgłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Narew, który odbędzie się dnia
21 grudnia 2016 roku
.

narew herbOgłoszenie o sprzedaży ładowarki wchodzącej w skład ruchomego mienia komunalnego Gminy Narew, który odbędzie się dnia
23 listopada 2016 roku
.

narew herbPrzetarg na przebudowę drogi w miejscowości Gramotne, gmina Narew.

narew herbOgłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Narew, który odbędzie się dnia
12 grudnia 2016 roku
.

narew herbInformujemy, iż w dniu 27 października 2016 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Narew odbędzie się XX sesja Rady Gminy Narew VII kadencji.

narew herbInformujemy, iż w dniu 28 listopada 2016 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Narew odbędzie się XXI sesja Rady Gminy Narew VII kadencji.

narew herbInformujemy, iż w dniu 17 października 2016 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Narew odbędzie się XIX sesja Rady Gminy Narew VII kadencji.

narew herbWójt Gminy Narew, zgodnie z obowiązującym prawem, przypomina włąścicielom o obowiązku przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej w miejscowości Narew.

narew herbWójt Gminy Narew na mocy Uchwały Nr XV/77/16 przyznał uczniom Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Narwi stypendium za wyniki i osiągnięcia w nauce.

narew herbZaproszenie do składania ofert na remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Lachy.

narew herbZaproszenie do składania ofert na całodobową obsługę kotłowni osiedlowej.

narew herbZaproszenie do składania ofert nazakup i montaż 2 szt. wiat przystankowych z oszkleniem laminatowym w ramach funduszu sołeckiego wyodrębnionego z budżetu Gminy Narew.

narew herbZaproszenie do składania ofert na roboty budowlanych w ramach funduszu sołeckiego wyodrębnionego z budżetu Gminy Narew.

narew herbZaproszenie do składania ofert dotyczących zakupu i dostawy węgla kamiennego w sezonie grzewczym 2016/2017 na potrzeby Gminy Narew.

narew herbUrząd Gminy Narew informuje, iż w związku z realizacją środków z funduszy sołeckich nastąpi zamknięcie ulicy Reja i Stodolnej oraz drogi w miejscowiści Krzywiec.

narew herbOgłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Narew, który odbędzie się dnia
6 października 2016 roku
.

narew herbOgłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Narew, który odbędzie się dnia
3 października 2016 roku
.

narew herbInformacja Wójta Gminy Narew o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Krzywiec.