Ogłoszenia Urzędu Gminy Narew

narew herbW dniach 8-13 stycznia 2018r. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów będzie nieczynny. Samowolne pozostawienie odpadów podlega karze na podstawie art.10 Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie.

narew herbOgłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Narew.

narew herbInformacja o dniu wolnym w Urzędzie Gminy.

narew herbZaproszenie do składania ofert na modernizację podłogi w budynku sportowo – dydaktycznym Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Narwi.

narew herbInformujemy, iż w dniu 29 grudnia 2017 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Narew odbędzie się XXXII sesja Rady Gminy Narew VII kadencji.

Logo MONPodejmij wyzwanie i zostań żołnierzem formowanego na naszym terenie batalionu Wojsk Obrony Terytorialnej!

narew herbObwieszczenie Wójta Gminy Narew z dnia 14 grudnia 2017 roku o wydaniu decyzji.

narew herbPaństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Hajnówce udostępnił ocenę jakości wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Iwanki.

narew herbPaństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Hajnówce udostępnił ocenę jakości wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Narew.

narew herbZaproszenie do składania ofert na dostawę tablic interaktywnych dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Narwi.

narew herbW związku z awarią wozu asenizacyjnego opróżnianie bezodpływowych zbiorników przez Gminę Narew zostaje wstrzymane do odwołania.

narew herbZawiadomienie Burmistrza Michałowa z dnia 22 listopada 2017 roku o podjęciu przez Radę Miejską W Michałowie uchwały W sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Michałowo.

narew herbObwieszczenie Wójta Gminy Narew z dnia 16 października 2017 roku o wszczęciu postępowania.

narew herbZawiadomienie o decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 25 października 2017 roku.

narew herbDnia 25 listopada 2017r. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów będzie nieczynny. Samowolne pozostawienie odpadów podlega karze na podstawie art.10 Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie.

narew herbInformacja o zimowym utrzymaniu dróg powiatowych w okresie zimy 2017-2018 roku.

narew herbWójt Gminy Narew na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2015r, poz. 1774/ informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń listy nieruchomości na sprzedaż.

narew herbOgłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Narew.

narew herbInformujemy, iż w dniu 13 listopada 2017 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Narew odbędzie się XXX sesja Rady Gminy Narew VII kadencji.

narew herbZaproszenie do składania ofert w przetargu na przebudowę drogi gminnej położonej na działkach 742/2 i 743/1 w obrębie geodezyjnym Rybaki wieś Gramotne.