W dniu 04 lipca 2020r. Punkt Selektywnej Zbiórki odpadów będzie

nieczynny. Samowolne pozostawienie odpadów podlega karze na podstawie art.10 Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.