Podlaska Komunikacja Samochodowa Nova S.A. informuje, iż na prośbę pana Wójta oraz mieszkańców Gminy Narew od dnia 01.07.2020 r. uruchamia niżej wymienione kursy:

Relacja Białystok – Narew

Dni robocze

Soboty

Niedziele i święta

05:45, 07:00, 08:00,

10:15, 12:25b, 12:50, 13:35, 14:50b, 16:25, 17:30, 18:30, 19:20

08:00, 09:00b, 10:15, 12:25b, 13:35, 14:50b

08:00, 09:00b, 12:25b, 14:50b, 19:20b

Relacja Narew – Białystok

Dni robocze

Sobota

Niedziela i święta

05:36, 06:46, 08:01,

09:11, 10:31, 12:41b,

13:41, 15:16b, 15:31,

16:11, 17:06b, 20:41

11:16b, 12:41b, 13:41,

15:16b, 16:11, 17:06b

11:16b, 12:41b, 15:16b, 17:06b, 21:31+b

Relacja Hajnówka – Narew

Dni robocze

Sobota

Niedziela i święta

05:05, 06:15, 07:30,

08:40, 10:00, 12:10b,

13:10,  14:45b, 15:00,

15:40, 16:35b, 20:10

10:45b, 12:10b, 13:10,

14:45b, 15:40, 16:35b

10:45b, 12:10b, 14:45b,

16:35b, 21:00+b

Relacja Narew – Hajnówka

Dni robocze

Sobota

Niedziela i święta

06:43, 07:58, 08:58b,

11:13, 13:23b, 13:48,

14:33, 15:48b, 17:23, 18:28, 19:28. 20:18

08:58b, 09:58b, 11:13,

13:23b, 14:33, 15:48b

08:58b, 09:58b, 13:23b,

15:48b, 20:18

Oznaczenia:

b- nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniu 25.XII

+- kursuje w dni wolne od pracy (niedziele i święta)